شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» روند تولید یازده کالای منتخب صنعتی و معدنی در سه سال گذشته را بررسی می‌کند

| | |

بررسی‌های آماری از وضعیت تولید یازده محصول منتخب صنعتی و معدنی طی سال‌های 95، 96 و 97 نشان می‌دهد،

تعادل|

بررسی‌های آماری از وضعیت تولید یازده محصول منتخب صنعتی و معدنی طی سال‌های 95، 96 و 97 نشان می‌دهد، روند تولید در گروه کالایی «فلزات و محصولات معدنی» روبه رشد بوده و عملکرد خوبی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده‌اند. اما نگاه به پرونده دو گروه کالایی «خودرو و لوازم خانگی»، نشان از افت محسوس تولید در این محصولات دارد. از سوی دیگر، جزییات تولید در فصل بهار سال‌های 96، 97 و 98 بیانگر نوسان تولید در گروه‌های کالایی منتخب است. اما کارنامه یازده کالاهای صنعتی و معدنی در فصل بهار 98 نشان از بازگشت ثبات به تولید دارد. هر چند برخی کالاها با وجود روند رو به رشد خود هنوز نتوانسته‌اند خسارت‌های ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی سال 97 را جبران کنند، اما با مشاهده روند رو به رشد و مثبت در میزان تولیداتشان، می‌توان شرایط مساعدی را برای آنها در ماه‌های آتی متصور بود.

   تولید95

جدول تولید ۱۱ محصول صنعتی و معدنی در سه سال گذشته بیانگر رشد تولید در گروه محصولات «فلزی و معدنی»، اما افت تولید در گروه «خودرو و لوازم خانگی» است. تغییرات رشد تولید 11 محصول صنعتی و معدنی در سال‌های 95، 96 و 97 نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته، رشد تولید محصولات فلزی و معدنی قابل قبول بوده اما در حوزه خودرو و لوازم خانگی دچار افت تولید شده‌ایم. بنابر آمار وزارت صمت، در سال 95، تولید فولاد خام معادل 18769 هزار تن و محصولات فولادی معادل 18151 هزار تن بوده است. در همین سال، شاهد تولید 190 هزارتن کاتد مس، 339 هزارتن شمش آلومینیوم، 55 میلیون و 527 هزار تن سیمان، 318288 هزار متر مربع کاشی و سرامیک، یک میلیون و255 هزار دستگاه انواع سواری، 51 میلیون تن پتروشیمی، 1514 هزار دستگاه انواع تلویزیون تخت، 1015 هزار دستگاه یخچال و فریزر و 860 هزار دستگاه ماشین لباسشویی بوده‌ایم.

  تولید 96

نگاهی به آمار سال 96 اما نشانگر این است که تولید 11 کالای تولیدی صنعتی و معدنی منتخب دچار نوسان کمی شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سال 96، تولید فولاد خام معادل 30 میلیون و 825 هزار تن بوده که نسبت به سال 95 بالغ بر 2056 هزار تن افزایش تولید داشته است. همچنین در این سال محصولات فولادی معادل 18 میلیون و 986 هزار تن تولید داشته که نسبت به سال گذشته خود 835 هزارتن رشد تولید را به همراه داشته است. در همین سال، شاهد تولید 161 هزار تن کاتد مس با کاهش 29 هزار تنی، 351 هزار تن شمش آلومینیوم با افزایش 12 هزار تنی، 54698 هزار تن سیمان با کاهش 829 هزار تنی، 378285 هزار متر مربع کاشی و سرامیک با افزایش 59997 هزار متر مربعی، یک میلیون 429 هزار دستگاه انواع سواری با افزایش 174 هزار دستگاه، 54 میلیون تن پتروشیمی با افزایش 3 میلیون تنی، یک میلیون و 275 هزار دستگاه انواع تلویزیون تخت با کاهش 239 هزار دستگاه، همچنین یک میلیون و119 هزار دستگاه یخچال و فریزر با افزایش 104 هزار دستگاه و 909 هزار دستگاه ماشین لباسشویی با افزایش 49 هزار دستگاه بوده‌ایم.

  تولید 97

اما وضعیت تولید منتخبان صنعتی و معدنی در سال 97 به چه شکل بوده است؟ ارزیابی‌های آماری از روند تولید این 11 محصول منتخب بیانگر این است که تولید برخی کالاها نسبت به سال گذشته آن (96) روند رو به رشدی را طی کرده، اما در مقابل برخی دیگر از کالاها تولیدشان سیر نزولی به خود گرفته است. بطوریکه جزییات آماری بیانگر این است که از میان 11 کالای منتخب تولیدی در حوزه صنعت و معدن تنها چهار کالا در سال 97 روند رو به رشد را در تولید تجربه کرده‌اند. محصولاتی فولادی در این سال 19 میلیون و 640 هزارتن تولید را در کارنامه کاری خود ثبت کرده‌اند، که نسبت به سال 96 رشد 654 هزار تنی داشته است.

از آن‌سو، کاتد مس با تولید 249 هزار تن رشد 88 هزار تنی، سیمان با 55 میلیون 180 هزار تن تولید رشد 482 هزار تنی و کاشی و سرامیک با تولید 381 میلیون و 736 هزار متر مربع با رشد 3451 هزار متر مربع، مواجه شده‌اند. در حالی که محصولات پتروشیمی همچنان با تولید 54 میلیون تنی روندی ثابت را پیش گرفته اند؛ تولید 6 کالای دیگر در سال 97 سیر نزولی به خود گرفته است. آمارهای ارایه شده حاکی از آن است که در سال 97 فولاد خام با تولید 2 میلیون و 204 هزار هزار تن، کاهش بسیار چشمگیری را در تولید تجربه کرده است. همچنین شمش آلومینیوم با 305 هزارتن تولید در سال 97 نیز افت تولید را تجربه کرده است. افت تولید در کارنامه خودرویی‌ها نیز محسوس است؛ به‌طوری‌که در سال 97 برابر 886 هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که نسبت به سال 96 با افت تولید 546 هزار دستگاه مواجه شده است.  انواع تلویزیون تخت نیز در سال 97 برابر با 776 هزار دستگاه تولید را به ثبت رسانده است، که نسبت به سال 96 کاهش 499 هزار دستگاه را شاهد هستیم. بنابرآمارها، در همین سال، یک میلیون و 84 هزار دستگاه یخچال و فریزر تولید شده که کاهش 35 هزار دستگاه را نسبت به سال 96 به ثبت رسانده است. در میان کالای منتخب صنعتی، ماشین لباسشویی نیز با سیر نزولی شدید، تنها 555 هزار دستگاه تولید داشته، که در مقایسه با سال 96 برابر با 354 هزار دستگاه افت تولید را تجربه کرده است.

  تولید در بهار 96، 97 و 98

منتخبان صنعتی و معدنی در فصل بهار 96، 97 و 98 چه روندی را در تولید طی کرده اند؟ بنابر آمار اعلامی وزارت صمت، بهار سال 96 تولید فولاد خام برابر با 5 میلیون و 144 هزار تن بوده است. همچنین در این سال محصولات فولادی معادل 4 میلیون و 808 هزارتن تولید داشته است. اما در فصل بهار 96 شاهد تولید 36 هزار تن کاتد مس، 85 هزار تن شمش آلومینیوم، 14164 هزار تن سیمان، 80622 هزار متر مربع کاشی و سرامیک، 291 هزار دستگاه انواع سواری، 14 میلیون تن پتروشیمی، 223 هزار دستگاه انواع تلویزیون تخت، 247 هزار دستگاه یخچال و فریزر و 175 هزار دستگاه ماشین لباسشویی بوده‌ایم.

این در حالی است که در بهار 97 اعداد و ارقام تولید 11 کالای منتخب کمی متفاوت‌تر به چشم می‌خورد. به‌طوری‌که در بهار سال 97، تولید فولاد خام معادل 5 میلیون و 645 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه آن در سال 96 بالغ بر 501 هزارتن افزایش تولید داشته است. همچنین در بهار همین سال، محصولات فولادی معادل 4 میلیون و667 هزار تن تولید داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود 16 هزار تن رشد را به همراه داشته است. همچنین بررسی‌های نشان می‌دهد، بهار سال 97 شاهد تولید 54 هزار تن کاتد مس با افزایش 18 هزار تنی، 93 هزار تن شمش آلومینیوم با افزایش 8 هزار تنی، 13 میلیون و364 هزار تن سیمان با کاهش 800 هزار تنی، 80332 هزار متر مربع کاشی و سرامیک با کاهش 290 هزار متر مربعی، 304 هزار دستگاه انواع سواری با افزایش 13 هزار دستگاه، 13 میلیون تن پتروشیمی با کاهش یک میلیون تنی، 172 هزار دستگاه انواع تلویزیون تخت با کاهش 51 هزار دستگاه، 200 هزار دستگاه یخچال و فریزر با کاهش 47 هزار دستگاه و 14 هزار دستگاه ماشین لباسشویی با کاهش 161 هزار دستگاه رقم خورده است.  اما روند تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در بهار سال 98 شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند. بطوریکه اکثر کالاها با رشد تولید همراه بوده یا در جهت مثبت حرکت کرده‌اند. جزییات داده‌های آمار اما بیانگر این است که در بهار 98، تولید فولاد خام معادل 6 میلیون و 123 هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه آن در سال 97 بالغ بر 478 هزار تن افزایش تولید داشته است. همچنین در بهار سال یاد شده محصولات فولادی معادل 5 میلیون و 478 هزار تن تولید داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود 811 هزار تن رشد را به همراه داشته است. همچنین در بهار 98 شاهد تولید 68 هزارتن کاتد مس، 63 هزار تن شمش آلومینیوم، 14 میلیون و 23 هزار تن سیمان (به میزان تولید خود در بهار 96 نرسیده است) بوده‌ایم.

در ادامه روند تولید کالاها در بهار سال 98 شاهد تولید 90 میلیون و 776 هزار متر مربع کاشی و سرامیک که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن با افزایش تولید روبرو بوده است. تولید 185 هزار دستگاه انواع سواری در بهار 98 با کاهش 119 هزار دستگاه را نسبت بهار 97 تجربه کرده است. همچنین شاهد تولید 14 میلیون تن پتروشیمی، 140 هزار دستگاه انواع تلویزیون تخت، 276 هزار دستگاه یخچال و فریزر و 95 هزار دستگاه ماشین لباسشویی، در فصل بهار 98 بوده‌ایم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران