شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایط کنونی تولید هر خودرو به معنای زیان بیشتر صنعت خودروسازی است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایط کنونی تولید هر خودرو به معنای زیان بیشتر صنعت خودروسازی است. پارسال صنعت خودروی کشور بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان داد. از ابتدای امسال نیز بین ۶ تا 7 هزار میلیارد تومان دیگر زیان داده و اگر تولید خودرو افزایش یابد، تا پایان سال بیش از سال گذشته زیان خواهد داد. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: امروز قیمت‌ها به گونه‌ای است که تولید هر خودرو به معنای تولید زیان بیشتر است و پرسش اینجاست که این زیان از کجا جبران شده و نقدینگی لازم از چه محلی باید تامین شود؟ او به سخنان اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که آغاز فصل جدیدی از فعالیت خودروسازان در کشور را وعده داده بود، اشاره کرد و افزود: ‌حال که مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده و بحث‌هایی همچون خصوصی‌سازی خودروسازان مطرح شده است، در حقیقت همه به نوعی به دنبال کمک برای راه افتادن صنعت خودروسازی کشور هستند. این استاد دانشگاه بیان کرد: شاهدیم سخنانی گفته می‌شود که ارزشمند و زمینه‌ساز تحول در این صنعت است، اما وقتی در بستر قوانین و مقررات افتاده و با مسائل و اتفاق‌های روز، فضای مجلس و فضای رسانه‌ها ممزوج می‌شود، می‌بینیم موضوع قفل می‌شود و قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. ‌این یعنی همزمان حرف‌های خوبی زده می‌شود، اما در مقابل چیزهایی ضد همان حرف‌ها تصویب می‌شود. او تاکید کرد: نخستین نکته مهم در زمان کنونی، بقای صنعت خودرو است و سایر مسائل در حاشیه قرار می‌گیرد. کاکایی به‌طور نمونه به موضوع داخلی‌سازی اشاره کرد و گفت: عده‌ای داخلی‌سازی را به معنای کاهش هزینه‌ها آن هم بدون صرف پول معنی می‌کنند، در حالی که داخلی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری است و در عمل سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران