شماره امروز: ۵۴۷

تحلیل آماری رای‌دهندگان انتخابات اتاق پایتخت نشان می‌دهد

| | |

تعادل | تحلیل آمار مربوط به انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران نشان می‌دهد

تعادل | تحلیل آمار مربوط به انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران نشان می‌دهد که سهم کارت‌های حقیقی در سبد آرا اندک بوده و این دارندگان کارت‌های حقوقی بودند که مشارکت بیشتر و اثرگذاری در انتخابات اسفندماه داشته‌اند. برابر آمارها، کارت‌های بازرگانی سهمی 76.3 درصدی و کارت‌های عضویت حقوقی و حقیقی سهمی 23.7 درصدی در انتخابات داشتند. همچنین آمار نشان می‌دهد که اثرگذاری اصلی در جریان این انتخابات در اختیار صاحبان کارت‌های حقوقی بوده است. بیشترین تعداد رأی‌دهندگان در انتخابات نهمین دوره اتاق تهران، اعضای با سطح تحصیلات لیسانس بوده‌اند که حدود 42 درصد آرا را به صندوق انداخته‌اند. آمار نهایی تایید شده نشان می‌دهد، در این انتخابات در مجموع 3هزار و 418 نفر از فعالان اقتصادی دارای کارت بازرگانی و عضویت، پای صندوق‌های رأی مستقر در هتل لاله تهران آمدند که در مقایسه با انتخابات دوره قبل که تعداد مشارکت صاحبان کارت 3355 نفر بود، تعداد رای‌دهندگان، افزایش اندکی داشته و 63 نفر بیشتر شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، بر اساس آماری که هیات نظارت بر انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران ارایه کرد، در این انتخابات از مجموع 18 هزار و 331 نفر عضو اتاق بازرگانی تهران (در زمان نزدیک به برگزاری انتخابات) تعداد 14 هزار و 878 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند.  باید در نظر گرفت که تفاوت قابل توجه تعداد کل اعضا و جامعه واجدان شرایط رأی‌دهی (علاوه بر اعضایی که کمتر از یک‌سال سابقه عضویت داشتند و از گذشته قادر به حضور در انتخابات نبودند) می‌تواند نتیجه برخی سیاست‌ها و تصمیماتی باشد که پیش از برگزاری انتخابات اتخاذ شد. شرایط نامطلوب اقتصادی و وضعیت نامناسب فضای کسب‌و‌کار که طی سال گذشته تشدید شد، یکی از دلایلی بود که می‌تواند به عنوان مانع قابل توجهی در افزایش بیشتر مشارکت مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدم اجازه تجمیع سوابق رأی‌دهندگان برای حضور در پای صندوق‌های رأی که از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شد، یکی از دلایل اصلی محدودتر شدن دایره واجدان شرایط رأی‌دهی در این انتخابات بود.  از سوی دیگر، در این دوره از انتخابات شرط دیگری از سوی انجمن نظارت بر انتخابات پیش پای رأی‌دهندگان قرار گرفت به‌طوری‌که مدت اعتبار پیوسته کارت عضویت برای اعضای حقیقی در آخرین روزهای قبل از انتخابات از 12 ماه به 18 ماه افزایش یافت و به این ترتیب، بخشی از صاحبان رأی از مشارکت در انتخابات اخیر دوره نهم جای ماندند. علاوه بر این برخی اعضای باسابقه و بنگاه‌های تولیدی دارای کارت 5‌ساله نیز به دلایل دیگری چون «پرداخت نکردن حق عضویت سالانه کارت‌ خود» یا «عدم حضور فرد صاحب کارت» در روز رأی‌گیری در شهر تهران نتوانستند در انتخابات نقش‌آفرینی کنند. با این همه تعداد آرا در انتخابات نهم از همه انتخابات پیشین بیشتر بود و با وجود اینکه برخی ناظران و تحلیلگران اوضاع نامساعد اقتصاد و درگیری فعالان اقتصادی با موانع فضای کسب‌وکار را دلیلی بر پیش‌بینی کاهش آرا نسبت به دوره قبل می‌دانستند، رکورد مشارکت بالاتر رفت. ضمن اینکه آرا ریخته شده به صندوق‌ها برای هر نامزد نیز قابل توجه و بسیار متفاوت از دوره‌های گذشته بود به نوعی که آخرین عضو منتخب در این انتخابات که به ترکیب 40 نفره هیات نمایندگان راه یافت، 1308 رأی کسب کرده بود.

  حقوقی‌های پیشتاز

اما در انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته، وضعیت رای‌دهندگان بر اساس نوع کارت به چه صورت بوده است؟ بر اساس داده‌های هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران، از مجموع 3418 فعال اقتصادی که در این انتخابات مشارکت داشتند، 2609 نفر دارای کارت بازرگانی بوده‌اند و به این ترتیب، این بخش از اعضای اتاق تهران با مشارکت 76.3 درصدی اثرگذارترین گروه رأی‌دهندگان بودند. در انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دارندگان کارت عضویت حقوقی نیز مشارکت نسبتاً خوبی داشتند و 15.4درصد یعنی 527 نفر با این کارت در این انتخابات حاضر شدند. بر اساس آمار موجود، 282 دارنده کارت عضویت حقیقی در این انتخابات به پای صندوق‌های رأی آمدند که سهم آنان را از کل آرا 8.3 درصد نشان می‌دهد.

برابر این آمار کارت‌های بازرگانی سهمی 76.3 درصدی و کارت‌های عضویت حقوقی و حقیقی سهمی 23.7 درصدی در انتخابات داشتند. همچنین آمار نشان می‌دهد که اثرگذاری اصلی در جریان این انتخابات در اختیار صاحبان کارت‌های حقوقی بوده است. مجموع کارت‌های بازرگانی و نیز عضویت حقوقی سهم 91.7 درصدی از کل آرا را به خود اختصاص داده‌اند و سهم کارت‌های عضویت حقیقی تنها 8.3 درصد بوده است. طبق داده‌های هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران، در این انتخابات میزان مشارکت رأی‌دهندگان مرد 3116 نفر و معادل 91.2 درصد و تعداد مشارکت بانوان نیز 302 نفر و معادل 8.8 درصد بوده است. همچنین از منظر مدرک تحصیلی، بیشترین تعداد رأی‌دهندگان در انتخابات نهمین دوره اتاق تهران، اعضای با سطح تحصیلات لیسانس بوده‌اند که حدود 42 درصد آرا را به صندوق انداخته‌اند. سهم گروه دارای مدرک تحصیلی دیپلم 24.9 درصد و دارندگان مدرک فوق‌لیسانس نیز 18.1 درصد آرا بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران