شماره امروز: ۵۴۷

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

| | |

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشکل اقتصاد ما را حل نمی‌کند، مشکلات اقتصاد ما فراتر از این بوده و این است که ما برای مسائل اقتصادی خود برنامه نداریم.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ادغام یا تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشکل اقتصاد ما را حل نمی‌کند، مشکلات اقتصاد ما فراتر از این بوده و این است که ما برای مسائل اقتصادی خود برنامه نداریم. این تفکیک مشکلی را از کشور حل نخواهد کرد. غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: مشکلات ما فراتر از این است که با تفکیک وزارتخانه حل شود. جای سوال است که چگونه و بر اساس چه کار کارشناسی این دو وزارتخانه در هم ادغام شده و با چه کار کارشناسی دوباره قصد جداسازی آن را دارند؟ هزینه‌های زیادی در ادغام این دو وزارتخانه تحمیل شده است. او با بیان اینکه ادغام یا تفکیک این وزارتخانه مشکل اقتصاد ما را حل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصاد ما فراتر از این بوده و این است که ما برای مسائل اقتصادی خود برنامه نداریم، این تفکیک مشکلی را از کشور حل نخواهد کرد. شافعی افزود: بسیاری نیز این نظر را دارند که با توجه به پیوستگی تجارت با صنعت، شاید ادغام آنها موجب می‌شد تا سیاست‌های تجاری و صنعتی بیشتر هماهنگ شوند، زیرا صنعت ما زمانی می‌تواند بالنده باشد که ما به بازارهای جهانی راه پیدا کرده و محصولات صنعتی ما صادر شود. او بیان کرد: در خصوص تجارت نیز زمانی می‌توانیم موفق شویم که از تولید قوی برخوردار باشیم. به هر حال این تصمیم گرفته شده اما با این کارها مشکل اقتصاد ما حل نمی‌شود، ما باید به اشکالات بنیادی اقتصاد خود فکر کرده و آنها را حل کنیم، نه اینکه با یک سری کارهای موقت بخواهیم بر مشکلات اقتصادی فائق بیاییم که این امر امکان‌پذیر نیست. او اضافه کرد: در اتاق بازرگانی بسیاری موافق و بسیاری نیز مخالف تفکیک وزارتخانه هستند. من رفع مشکل اقتصاد کشور، صنعت و صادرات را با اینگونه اقدامات موثر نمی‌بینم. او  تصریح کرد: موضع‌گیری‌های اصلی اتاق این است که این طرح در صحن علنی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح می‌شود، مخالفان و موافقان در این خصوص صحبت کرده و رأی‌گیری کلی انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران