شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در 2 ماهه اول امسال 2 هزار و 861 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه 282 هزار و 443 میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال 69 هزار و 667 نفر صادر شد

در 2 ماهه اول امسال 2 هزار و 861 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه 282 هزار و 443 میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال 69 هزار و 667 نفر صادر شد که مقایسه این ارقام با مدت مشابه پارسال نشانگر افزایش 23 درصدی تعداد، 28 درصدی اشتغال و 45.3 درصدی سرمایه‌گذاری است. در دو ماهه اول امسال 2 هزار و 861 جواز تاسیس صنعتی صادر شد که با توجه به صدور 2 هزار و 326 جواز در دو ماهه پارسال 23 درصدی همراه بود.

به گزارش شاتا، در فروردین و اردیبهشت ماه به ترتیب 843 و 2 هزار و 18 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که مثبت 139.4 درصد تغییر داشت. اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره در 2 ماهه اول امسال نیز 69 هزار و 667 نفر بود که با احتساب 54 هزار و 433 نفر اشتغال جوازهای مدت مشابه پارسال، 28 درصد افزایش یافت. اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره در فروردین ماه 20 هزار و 737 نفر و در اردیبهشت ماه 48 هزار و 930 نفر بود که 136 درصد افزایش داشت. از سوی دیگر سرمایه جوازهای تاسیس صنعتی صادره در 2 ماهه اول امسال 282 هزار و 443 میلیارد ریال بود که با توجه به سرمایه جوازهای تاسیس مدت مشابه پارسال (194 هزار و 445 میلیارد ریال) با افزایش 45.3 درصدی مواجه بود. سرمایه جوازهای تاسیس صنعتی صادره در فروردین ماه امسال 108 هزار و 884 میلیارد ریال و در اردیبهشت ماه 173 هزار و 558 میلیارد ریال بوده است. همچنین بیشترین جوازهای تاسیس صنعتی مربوط به استان خراسان رضوی با 221 فقره بود و پس از آن استان‌های یزد 213 فقره و فارس 200 فقره جواز تاسیس صنعتی داشتند.

بیشترین سرمایه جواز تاسیس صنعتی در 2 ماهه اول امسال نیز مربوط به استان کرمان با 46 هزار و 913 میلیارد ریال بود. این استان 66 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر کرد. پس از استان کرمان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 43 فقره جواز تاسیس صنعتی داشتند سرمایه مجوزشان 46 هزار و 123 میلیارد ریال بوده است و در رتبه بعدی از این لحاظ قرار گرفتند. بیشترین اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره نیز مربوط به استان آذربایجان شرقی با 4 هزار و 321 نفر بود و پس از این استان، قزوین با 4 هزار و 191 نفر در رتبه بعدی جای گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران