شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» جزئیات تولیدات صنعتی و معدنی را در بازه زمانی 1396-1395 بررسی می‌کند

| | |

مطابق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع ۳۱گروه کالای صنعتی، 8گروه کالایی و از میان ۱۳گروه کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی 4گروه کالایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ با کاهش تولید

تعادل|

مطابق آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع ۳۱گروه کالای صنعتی، 8گروه کالایی و از میان ۱۳گروه کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی 4گروه کالایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ با کاهش تولید همراه بوده‌اند. از دیگر سو بر اساس آخرین آمار مربوط به تولید کالاهای منتخب صنعتی طی بازه زمانی مورد اشاره، تولید «کولر آبی» با افتی معادل 33.5درصد، بیشترین افت را در میان گروه‌های منتخب صنعتی داشته و تولید «کمباین» با 85.8درصد رشد، بیشترین رشد را در این گروه به خود اختصاص داده است. در گروه کالاهای منتخب بخش معدن نیز «چینی بهداشتی» با 21درصد رشد در تولید، خوش اقبال‌ترین بخش تولیدی در میان صنایع معدنی لقب گرفته، اما در مقابل تولید «کاتد مس» با افت 15.2 درصدی در این مدت بیشترین افت را در این بخش به خود اختصاص داده است.

 

 تولیدات صنعتی با بیشترین میزان افت

جزئیات آماری روند تولیدات منتخبان صنعتی نشان می‌دهد، تولید کولر آبی با افت 33.5درصدی، نئوپان با افت 17.9درصدی، انواع تلویزیون با افت 15.8 درصدی، داروی انسانی با افت 4.6درصدی، وانت با افت 4.4درصدی، الکتروموتور با افت 3.4درصدی، پودر شوینده با افت 0.6درصدی و چرم با افت 0.4 درصدی بیشترین افت را در میان کالاهای منتخب صنعتی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ داشته‌اند.

بر این اساس تولید «کولر آبی» در کشور از 723 هزار و 400دستگاه در سال 1395، در پایان سال 1396 به 481هزار دستگاه رسید و کاهش 33.5درصدی را تجربه کرد. کولر آبی در سایر گزارش‌های فصلی در سال گذشته نیز رکورددار بیشترین میزان کاهش در تولید بود. علت اصلی این کاهش چشمگیر در تولید کولر آبی را اما شاید بتوان در تغییر تقاضای مصرفی شهروندان و نیز رکود در بازار مسکن جست‌وجو کرد. دیگر کالایی که میزان تولید آن در پایان سال 1396 نسبت به پایان سال 1395 با کاهش رو‌به‌رو شده، گروه «پودر شوینده» است. تولید این محصول از حدود 659هزارتن در سال 1395 به حدود 655 هزار تن در سال گذشته کاهش پیدا کرده است. افت تولید این محصول در بازه زمانی مورد اشاره حدود 0.6 درصد بوده است.

از آن سو تولید «نئوپان» به عنوان دومین کالای صنعتی با افت از 840هزار مترمکعب در سال 1395 به 690هزار مترمکعب در سال 1396 کاهش پیدا کرده و افت 17.9درصدی در تولید را تجربه کرده است. تولید «داروی انسانی» نیز از 40میلیارد و 200 میلیون عدد در سال 1395 به 38میلیارد و 400 میلیون عدد در سال گذشته کاهش پیدا کرده و افت 4.6درصدی در تولید را تجربه کرده است. تولید «وانت» نیز از 76 هزار و 300 دستگاه در سال 1395 به 73هزار دستگاه در پایان سال 1396 رسیده و افت تولید این محصول معادل 4.4 درصد ثبت شده است. افت تولید «الکتروموتور» نیز معادل 3.4 درصد بوده و از حدود 9میلیون دستگاه به حدود 8.6میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است.

 تولیدات صنعتی با رشد بالا

مطابق آمار منتشر شده در میان 31 کالای منتخب صنعتی، «کمباین با رشد مثبت 85.8درصدی، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با 60.8درصدی، انواع کاغذ با رشد 31.9درصدی، کارتن با رشد 25.8درصدی، دوده با رشد 24.4درصدی و سموم دفع آفت نباتی با رشد 16.1درصدی» بیشترین رشد را تا پایان سال 1396 به خود اختصاص دادند. بر این اساس تولید «کمباین» از 408دستگاه در سال 1395 به 758 دستگاه در پایان سال 1396 رسیده و رشد 85.8 درصدی را تجربه کرده است. تولید در گروه کالایی «اتوبوس، مینی‌بوس و ون» نیز از 2638دستگاه در سال 1395 به 4243دستگاه در پایان سال 1396 رسیده و به این ترتیب رشد تولید این گروه معادل 60.8درصد بوده است. تولید انواع «کاغذ» نیز از حدود 580هزارتن در سال 1395 به حدود 765 هزارتن رسیده و رشد تولید در مورد این محصول معادل 31.9درصد بوده است. رشد تولید کاغذ را اما شاید بتوان پیرو سیاست‌های وارداتی دولت در قبال این محصول دانست که موجب شده در برهه زمانی خاصی در سال گذشته، تولید این محصول از واردات آن پیشی بگیرد. این در حالی است که به تازگی پیشنهادی از طرف انجمن تولیدکنندگان کاغذ ارائه شده که بر اساس آن، ارزهای حاصل از صادرات کاغذ مجددا به کشور باز می‌گردند و به واردات مواد اولیه جهت تولید کاغذ در داخل تخصیص می‌یابند. در صورت عملی شدن این پیشنهاد، تولید کاغذ در کشور در سال جاری می‌تواند بیش از سال 1396 باشد.

تولید «کارتن» در کشور نیز از حدود 390هزارتن در پایان سال 1395 به حدود 490هزارتن در پایان سال 1396 رسیده و به این ترتیب رشدی معادل 25.8 درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که برخی گزارش‌ها در روزهای اخیر حاکی از آن بودند که افزایش تولید کارتن و نیز انواع مقوا در کشور، ناشی از افت تولید در کاغذ و اختصاص ظرفیت تولید کارخانجات تولید کاغذ به تولید کارتن بوده است. تولید «دوده» نیز حدود 103هزارتن در سال 1395 در پایان سال گذشته به حدود 128هزارتن افزایش یافته و رشدی معادل 24.4درصد را در تولید این محصول به ثبت رسانده است. «سموم دفع آفات نباتی» دیگر گروه صنعتی در سال 1396 است که شاهد رشد تولید در قیاس با مدت مشابه سال 1395 بوده است. تولید این گروه صنعتی از حدود 31هزار تن در سال 1395 به حدود 37هزارتن در سال 1396 افزایش یافته و رشدی معادل 16.1درصد را تجربه کرده است.

 برندگان و بازندگان معدنی

علاوه بر این در خصوص آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز باید اشاره کرد که از ۱۳ گروه کالای منتخب، 4کالا شامل «کاتد مس، ظروف شیشه‌یی، ظروف چینی و سیمان» به ترتیب با 15.2، 10.6، 2.1، و 1.5درصدی» بیشترین افت را داشته‌اند. اما در مقابل به ترتیب 4 منتخب معدنی «چینی بهداشتی، شیشه جام، کنسانتره زغال‌سنگ و فولاد خام» با رشد مثبت 21، 18.9، 12.7 و ۱۱ درصد بیشترین رشد را در سال 1396 تجربه کرده‌اند.

بر این اساس تولید «کاتد مس» از حدود 190هزار تن در پایان سال 1395 به حدود 161هزار تن در پایان سال 1396 رسیده و افتی معادل 15.2درصد را تجربه کرده است. تولید در گروه کالایی «ظروف شیشه‌یی» نیز از حدود 461هزارتن در سال 1395، به حدود 412هزارتن در سال گذشته رسیده و افت تولید آن برابر با 10.6درصد بوده است. گروه کالایی «ظروف چینی» دیگر گروه کالایی در میان کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی است که تولید آن در سال گذشته با افت مواجه بوده است. تولید این گروه کالایی از 47.7هزار تن در سال 1395 به 46.7 هزارتن در سال 1396 کاهش پیدا کرده و افت 2.1 درصدی را شاهد بوده است. تولید «سیمان» نیز از حدود 55میلیون تن در سال 1395 به حدود 54 میلیون تن در سال 1396 رسیده و به این ترتیب افتی معادل 1.5درصد را به ثبت رسانده است.

از دیگر سو تولید «چینی بهداشتی» در سال 1395 معادل 85هزار تن بوده و در پایان سال 1396 به حدود 103هزار تن رسیده است. به این ترتیب تولید این محصول در بازه زمانی مورد اشاره رشدی معادل 21درصد را شاهد بوده است. تولید در گروه کالایی «شیشه جام» نیز در پایان سال 1395 برابر با 826 هزارتن بوده که در پایان سال 1396 به 982هزارتن رسیده و رشد 18.9درصدی را تجربه کرده است. تولید «کنسانتره زغال‌سنگ» نیز از حدود 1.2 میلیون تن در سال 1395 به حدود 1.3میلیون تن در سال 1396 رسیده و رشد تولید آن معادل 12.7 درصد بوده است. تولید فولاد خام نیز در پایان سال 1395 معادل حدود 18میلیون تن بوده و در پایان سال 1396 به حدود 20میلیون تن رسیده بنابراین رشد تولید آن برابر با 11درصد بوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران