شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119229 | |

اطلاعات ارائه شده در این مطلب به دنبال این است تا ضمن ارائه خلاصه‌یی از وضعیت تجـارت کـالایی فیمـابین دو کشـور امریکا و چین در سال 2017 و تغییرات آن نسبت به سال ماقبل،

اطلاعات ارائه شده در این مطلب به دنبال این است تا ضمن ارائه خلاصه‌یی از وضعیت تجـارت کـالایی فیمـابین دو کشـور امریکا و چین در سال 2017 و تغییرات آن نسبت به سال ماقبل، با توجه به احتمـال تاثیر افـزایش تعرفـه بـر کـاهش صادرات برخی کالاهـای امریکایی بـه کشـور چـین، طیـف گونـاگون کالاهـای مـورد نظـر را شناسـایی و در اختیـار صادرکنندگان کالاهای ایرانی قرار دهد تا نسبت به بررسی امکان صادرات یا توسعه آن به کشور چین اقدام کنند. به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، خلاصه وضعیت تجارت کالایی امریکا و چین، تجارت کالایی دو کشور امریکا و چین در سال 2017 بالغ بر 656.6 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 2016 حدود 10درصد افزایش داشته است. ارزش کالاهای صادراتی چین به مقصد امریکا در سال 2017 به بیش از 526میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبـل آن بیش از 44میلیارد دلار افزایش داشته است. در مقابل صادرات کالایی امریکا بـه چـین بـا افـزایش 12.8درصـدی معادل 130.4میلیارد دلار بوده است. تراز تجاری کالایی امریکا و چین در سال 2017 برابر با مثبت 395.8میلیارد دلار به نفع چین بـود کـه در مقایسـه بـا سال 2016 حدود 30میلیارد دلار افزایش داشت. به دنبال افزایش تعرفه واردات کالاهای فولاد و آلومینیوم چینی به امریکا، وزارت بازرگانی چین طی اقدام متقـابلی اعـلام کرد که حدود 218ردیف تعرفه کالاهای صادراتی امریکا به چین را افزایش داده کـه شـامل محصـولات سـاخته شده از فولاد، آلومینیوم، گوشت خوک، میوه‌جات،  دانه‌های خوراکی و نوشیدنی الکلی می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران