شماره امروز: ۵۴۷

جزئیات صدور جوازهای تاسیس صنعتی در سال 95 منتشر شد

| کدخبر: 102278 | |

آمار مجوزهای صنعتی و معدنی در سال 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بر اساس آمار اعلام شده، در مدت مذکور در مجموع 16 هزار و 895 فقره جواز صنعتی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، رشد بیش از 5 درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال میزان سرمایه‌گذاری اختصاص یافته در این بخش، افت بیش از 2درصد را تجربه کرده است.

گروه صنعت|

آمار مجوزهای صنعتی و معدنی در سال 1395 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بر اساس آمار اعلام شده، در مدت مذکور در مجموع 16 هزار و 895 فقره جواز صنعتی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، رشد بیش از 5 درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال میزان سرمایه‌گذاری اختصاص یافته در این بخش، افت بیش از 2درصد را تجربه کرده است. از سوی دیگر، آمار جواز تاسیس در بخش اشتغال مجوزهای صنعتی صادر شده، بیانگر افت 0.04درصدی است. مجوزهای صادره برای گواهی اکتشاف افت 9 درصدی را تجربه کرده است؛ از طرفی مجوزهای صادره برای دو بخش پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری معدن به ترتیب رشد 11.3 و 7.8 درصدی گزارش شده است. از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است بیشترین تعداد جوازهای صادره صنعتی مربوط به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با 2 هزار و 732 فقره بوده که این گروه با 16.1درصد بیشترین سهم اشتغال پیش‌بینی شده در کشور را به خود اختصاص داده است.

 تعداد مجوزهای صنعتی

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمان مورد بررسی در مجموع 16 هزار و 895فقره جواز صنعتی با سرمایه 1264210.9 میلیارد ریال صادر شده است که با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش در زمان مورد بررسی از افت 2درصدی حکایت دارد. همچنین آمارها بیانگر این موضوع است که تعداد جوازهای صنعتی صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، رشد 5درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در زمان مورد بررسی در مجموع 5هزار و 692فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است، این در حالی است که پروانه بهره‌برداری صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با 5 هزار و 106 فقره بوده است که این موضوع نشان از رشد 11.5درصدی صدور پروانه بهره‌برداری در زمان مورد بررسی دارد. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده، سرمایه پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره شده نزدیک به 294816.1میلیارد ریال بوده که این آمار رشد 63درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 نشان می‌دهد.

رشد صدور جوازهای صنعتی در حالی است که اشتغال پیش‌بینی شده برای این بخش تا پایان سال 1395 با افت همراه بوده است. برای مجوزهای صادره در این مدت اشتغال 384هزار و 501نفری پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه قبل افت 0.04 درصدی داشته است. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده در زمان مورد بررسی در بخش پروانه بهره‌برداری صنعتی، با ایجاد اشتغال 89 هزار و 984 نفر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 14.1درصدی حکایت دارد.

 تعداد مجوزهای معدنی

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت، تعداد مجوزهای معدنی صادر شده در پایان چهار فصل سال 1395 در مجموع 800پروانه اکتشاف صادر شده که این آمار در سال 1394، تعداد 719 پروانه بوده است؛ از این رو آمارها از رشد 11.3درصدی صدور پروانه اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال 1394 حکایت دارد. همچنین تعداد مجوزهای صادر شده برای گواهی کشف، در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1395، در مجموع 573 فقره گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افت 9درصدی را تجربه کرده است. اما بر اساس آمارها تعداد مجوزهای صادر شده برای پروانه بهره‌برداری معدن نیز در زمان مورد بررسی، 854 فقره ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 رشد 7.8درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار اعلام شده، در زمان مذکور در مجموع 278هزار و 156مجوز واحدهای صنفی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 شاهد رشد 37 درصدی هستیم. همچنین آمار مجوزهای کارت بازرگانی در سال 1395 نشان می‌دهد که تعداد 7 هزار و 890 کارت بازرگانی در سال 1395 صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، رشد 11.4درصدی را نشان می‌دهد.

 صدرنشین‌های دریافت جواز

از سوی دیگر آمار اعلام شده بیانگر آن است که از 16هزار و 895 جواز تاسیس صادره در دوازده ماه منتهی به سال 1395، بیشترین تعداد جوازهای صادره صنعتی مربوط به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با 2 هزار و 732 فقره بوده که این گروه با 16.1درصد بیشترین سهم اشتغال پیش‌بینی شده در کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین آمارها بیشترین اشتغال ایجاد شده در این گروه 13 هزار و 893 نفر را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام شده، بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره با 810 عدد متعلق به گروه صنعتی محصولات غذایی وآشامیدنی‌هاست که مطابق با آمارها متوسط سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد در این گروه 46 میلیارد ریال است.

همچنین در زمان مورد بررسی، بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی با بیش از 3 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری اختصاص داشته که 24.3 درصد از کل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در کشور را شامل می‌شود. از سوی دیگر بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده متعلق به گروه صنعتی ساخت فلزات اساسی با بیش از 590هزار میلیارد ریال است که حدود 20درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران