شماره امروز: ۵۴۷

روند تجارت ایران با 6 گروه اقتصادی منتشر شد

کارنامه تجارت ایران به 6گروه اقتصادی در 7ماه منتهی به مهر سال 1396 منتشر شد. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات…

 • شاتا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور احکام جداگانه‌یی 3 مشاور وزیر در امور فرهنگی، صنایع نساجی و امور تربیت‌بدنی و…

 • رییس پارلمان بخش‌خصوصی در سمینار مشترک اتاق ایران و اتاق اقتصادی فدرال اتریش خبر داد

  در سمینار مشترک اتاق ایران و اتاق اقتصادی فدرال اتریش، حضور نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ایران در اتریش فرصتی کم‌نظیر…

 • روند تجارت ایران با 6 گروه اقتصادی منتشر شد

  کارنامه تجارت ایران به 6گروه اقتصادی در 7ماه منتهی به مهر سال 1396 منتشر شد. بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات…

 • فارس دبیر ستاد تنظیم بازار در مورد افزایش قیمت نان و یکسان‌سازی نرخ آرد گفت: افزایش حداکثر 15 درصدی قیمت نان از اول…

 • سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد

  «ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

 • در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مورد تاکید قرار گرفت

  بررسی «اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی» یکی از موضوعات مهمی بود که روز گذشته در دستور کار اعضای هیات نمایندگان اتاق…

 • با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مجتبی خسروتاج به عنوان معاون صادراتی وزیر منصوب و در سمت خود به عنوان رییس سازمان توسعه…

 • مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران پیشنهاد داد

  «ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی ایران از نگاه بخش خصوصی» مورد واکاوی قرار گرفت. براساس این تحلیل اگرچه دولت به عنوان کانون…

بیشتر