شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل سازمان نظام پرستاری، در ارتباط با روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و نحوه پرداختی به پرستاران، توضیحاتی ارایه داد.محمد میرزابیگی گفت: بعد

 رییس کل سازمان نظام پرستاری، در ارتباط با روند اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و نحوه پرداختی به پرستاران، توضیحاتی ارایه داد.محمد میرزابیگی گفت: بعد از اجلاس اخیر روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، متوجه شدیم سه دستورالعمل ابلاغی مربوط به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. او در توضیح این سه دستورالعمل ابلاغی، اظهار داشت: ثبت خدمات پرستاران در HIS، رسیدگی به اسناد و بازتوزیع، به عنوان سه دستورالعمل ابلاغی هستند. میرزابیگی از ثبت خدمات به عنوان پایه اجرای تعرفه‌های پرستاری نام برد و افزود: بیمه‌ها بر اساس ثبت خدمات، پول پرداخت می‌کنند. میرزابیگی افزود: درآمد پرستاران از محل اجرای دو دستورالعمل ثبت خدمات و رسیدگی به اسناد مشخص می‌شود و بر اساس دستورالعمل بازتوزیع، سهم پرستاران از غیر پرستاران از محل درآمد بیمارستان‌ها و نحوه پرداخت آن، مشخص می‌شود. بنابراین، اجرای این سه دستورالعمل، از مهم‌ترین اقدامات در مسیر اجرای تعرفه‌های پرستاری است. رییس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، می‌بایست این سه دستورالعمل ابلاغی را به تمامی بیمارستان‌ها ارجاع می‌دادند تا خدماتی که پرستاران انجام می‌دهند، ثبت شود. اما، متأسفانه متوجه شدیم که ثبت خدمات پرستاران به صورت ناقص انجام شده است. میرزابیگی با عنوان این مطلب که نظارت وزارت بهداشت بر روند اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی خیلی کامل نبوده است، ادامه داد: بر همین اساس، قرار شد کمیته نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری، سازمان بیمه سلامت و دست اندرکاران حرفه پرستاری، روند اجرای سه دستورالعمل ابلاغی را پیگیری کند که متناظر همین کمیته، در استان‌ها نیز تشکیل می‌شود. وی از تعرفه‌های پرستاری به عنوان هویت حرفه پرستاری نام برد و افزود: با اجرای تعرفه‌ها، پرستاران باید پاسخگوی خدماتی که ارایه می‌دهند؛ باشند. این خدمات، تحت عنوان مراقبت‌های پرستاری در صورت حساب بیمار می‌آید، چنانچه قصوری نسبت به بیمار رخ دهد؛ برخوردهای حقوقی و انتظامی، بر اساس مُهر و امضای کسی است که به بیمار خدمت ارایه داده است. میرزابیگی با اشاره به اعتبار ۵۲۰۰ میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای قانون تعرفه‌های پرستاری مصوب شده است، افزود: ۱,۶۰۰ میلیارد تومان هم بابت کارانه پرستاران از قبل موجود است که این پول‌ها باید به دست صاحب حق برسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران