شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم افزایش بودجه پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۴۰۲ گفت:

رییس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم افزایش بودجه پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۴۰۲ گفت: برای افزایش ضریب نفوذ و تحت پوشش قرار گرفتن گروه‌های مخاطب در راستای اهداف سازمان بهزیستی باید اعتبارات این حوزه افزایش یابد. ماریت قازاریان با انتقاد از اعتبارات بودجه‌ای در بخش پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: بودجه حوزه پیشگیری از اعتیاد نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته، اما باتوجه به تورم‌ها، این میزان افزایش تاثیری نداشته است. او تصریح کرد: میزان کم اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه پیشگیری از اعتیاد همیشه با جمله «پیشگیری از اعتیاد بهتر از درمان است» مغایرت داشته است. ما نیازمند افزایش ۵۰۰ درصدی هستیم، چراکه باید میزان بودجه در این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد تا بتوان برنامه‌ها را برای گروه‌های مخاطب تعریف کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران