شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آمار تلفات غرق شدگی طی شش ماهه نخست سال جاری روند افزایش داشته است و بیش از هفتاد درصد متوفیان مربوط به ماه‌های تیر و مرداد بوده است.

آمار تلفات غرق شدگی طی شش ماهه نخست سال جاری روند افزایش داشته است و بیش از هفتاد درصد متوفیان مربوط به ماه‌های تیر و مرداد بوده است. در شش ماهه اول سال جاری آمار تلفات غرق شدگی تعداد 33 نفر بوده است. این آمار در مدت مشابه سال قبل 32 نفر گزارش شده بود. تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق‌شدگی در شش ماهه امسال 27 نفر و تعداد زنان 6 نفر ثبت شده است. آمار تلفات غرق‌شدگی در طی شش ماهه اول سال جاری درکانال 10، رودخانه 7 نفر، استخر کشاورزی 6 نفر، چاه 4، استخر شنا 4 و دریا و سایر هرکدام یک نفر بوده است. شمار جانباختگان ناشی از غرق‌شدگی طی دو ماه تیر و مرداد 24 نفر بوده است که بیش از هفتاد درصد متوفیان را شامل می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران