شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پرستاران شرکتی از ناچیز بودن کارانه پرداختی به حساب خود انتقاد دارند.جمعی از پرستاران شرکتی استان‌های غربی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض در پرداختی‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند.

پرستاران شرکتی از ناچیز بودن کارانه پرداختی به حساب خود انتقاد دارند.جمعی از پرستاران شرکتی استان‌های غربی کشور در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض در پرداختی‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند. یکی از این پرستاران می‌گوید: نه‌تنها میان کارانه و مزایای پرستاران و پزشکان تفاوت فاحش هست بلکه میان پرداختی‌های پرستاران مختلف نیز تفاوت بسیار وجود دارد. کارانه واریزی به حساب پرستاران رسمی بیشتر از قراردادی‌هاست و کارانه پرستاران قراردادی باز بیشتر از شرکتی‌هاست؛ شرکتی‌ها از کمترین میزان حقوق و مزایای مزدی برخوردارند. کارانه یک پرستار شرکتی برای یک ماه صد هزار تومان یا در مواردی حتی کمتر است؛ این مبلغی که به عنوان کارانه به حساب ما می‌ریزند، از هزینه رفت و آمد ما کمتر است؛ بگویند چه برنامه‌ای برای پرستاران شرکتی دارند؛ آیا اگر قرار باشد در هفته‌های آینده تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود، بازهم شرکتی‌ها قرار است محروم بمانند یا در بهترین حالت یک پنجم یا یک دهم رسمی‌ها پرداختی داشته باشند؟به گفته‌ این پرستاران، ابتدا باید تنوع قراردادهای پرستاری از میان برداشته شود و همه نیروهایی که به خدمات آنها نیاز است رسمی شوند؛ در مرحله بعد است که می‌توان به پرداخت کارانه، فوق‌العاده خاص یا مزایای تعرفه‌گذاری امید بست؛ غیر از این باشد، هر نوع پرداختی بازهم تبعیض را افزایش می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران