شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه «سلامت روان» در کشور ما امری حاشیه‌ای است که برای آن زیر ساخت و برنامه‌ای وجود ندارد

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه «سلامت روان» در کشور ما امری حاشیه‌ای است که برای آن زیر ساخت و برنامه‌ای وجود ندارد و نتیجه‌اش این می‌شود که آسیب‌های روانی - اجتماعی افزایش چشمگیری دارد، گفت: اصولا سلامت روان در کشور ما متولی ندارد و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور نیز متولی سلامت روان نیست چراکه در امر اجرا دخالتی ندارد. حاتمی اظهار کرد: این روز فرصت مناسبی است به دلیل اهمیت مساله سلامت روان خصوصا در شرایط پساکرونا درباره عدالت در سلامت روان بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری؛ در سیاست‌های کلی ابلاغی در بندهای مختلف قانون گذاران و برنامه‌ریزان موظفند درباره سلامت، همه‌جانبه از جمله جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، ارتقاء سلامت روان جامعه، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت ارتقاء سلامت روان، تحکیم بنیاد خانواده، اولویت پیشگیری بر درمان، آموزش، پژوهش، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ها، رفع موانع تنش آفرین، ارتقاء شاخص‌های سلامت روان و... سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجراء کنند، به گونه‌ای که اگر سلامت روان به عنوان محور اصلی «سلامت» موجب ارتقاء، نشاط اجتماعی، کارآمدی ملی و بهزیستی زندگی شود، خوب است. او با بیان اینکه ما بر اساس قانون، تشکیل استانداردها را تعیین می‌کنیم و بر اساس آن «مجوز» فعالیت می‌دهیم و نظارت می‌کنیم، ادامه داد: در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت یک اداره کل سلامت روان وجود دارد که حد و حدودش همین است، در صورتی که حداقل یک معاونت سلامت روان با مسوولیت یک روان‌شناس می‌بایست، وجود داشته باشد. پزشک محوری در وزارت بهداشت اشتباه است. مسوولان وزارت بهداشت نباید «پزشک» باشند. بگذارید، متخصصین کار خودشان را انجام دهند. حداقل چهار معاونت در این وزارت خانه لازم است؛ معاونت سلامت جسمانی، معاونت سلامت روان، معاونت سلامت اجتماعی و معاونت سلامت معنوی از حوزه‌های مختلف که امور را در دست گیرند.به گفته رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، «نگاه سلامت‌محور» باید جایگزین نگاه درمان محور شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران