شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس انجمن سالمندشناسی با بیان اینکه نگرانی ما در حوزه سالمندی بحث افزایش و رشد جمعیت سالمندی است

رییس انجمن سالمندشناسی با بیان اینکه نگرانی ما در حوزه سالمندی بحث افزایش و رشد جمعیت سالمندی است که در دنیا منحصر به فرد است، گفت: نگران هستیم که در سال ۱۴۱۰ به بعد بحث چالش سالمندی در کشور تبدیل به بحران شود. احمد دلبری در همایش سالمندی با بیان اینکه کشور ما در ۴۰ سال گذشته خدمات شایسته‌ای در حوزه بهداشت و درمان و بیمه‌ای به جامعه داشته و به واسطه این خدمات، امید زندگی در کشورمان ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است و از میانگین جهانی وضعیت ما بهتر است، گفت: به تناسب این افزایش امید زندگی انتظار داریم کیفیت زندگی این افراد هم افزایش یابد که باید در این حوزه عزم ملی و بسیج عمومی اتفاق بیفتد که آنچه شایسته سالمندان و سالمندی است را انجام دهیم. او با بیان اینکه نگرانی ما در حوزه سالمندی بحث افزایش رشد جمعیت سالمندی است که در دنیا منحصر به فرد است، یادآور شد: نگران هستیم که در سال ۱۴۱۰ به بعد بحث چالش سالمندی در کشور تبدیل به بحران شود.دلبری تاکید کرد: انتظار می‌رود که توجه بیشتری به موضوع سالمندی داشته باشیم و بحث سالمندی موضوع حاکمیتی در کشور شود. باتوجه به اینکه اکنون دبیرخانه شورای سالمندی کشور آن تناسب را با این نیازها ندارد، قطعا نیاز است دولت توجه خاصی به ارتقای جایگاه دبیرخانه داشته باشد. او با اشاره به اینکه۱۸ سال طول کشید تا سند ملی سالمندی نوشته شد، گفت: این سند نیاز به تقسیم کار ملی و برنامه اقدام دارد. نیاز به قانون حمایت از سالمندان داریم که مجلس باید توجه خاصی به این موضوع داشته باشد. دلبری گفت: یکی از چالش‌های بسیار جدی کشور عدم نیروی انسانی متخصص در این حوزه است. در حال حاضر به ۲۰۳۲ متخصص طب سالمندان در کشور نیاز داریم و حدود ۲۳ متخصص داریم. او با اشاره به اینکه بحث‌های بیمه‌ای‌یکی از مشکلات جدی حوزه سالمندی است، اظهار کرد: ۷۰ درصد سالمندان بیمه تکمیلی ندارند و ۵۵ درصد سالمندان مستمری دریافت نمی‌کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران