شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در پی درج گزارشی درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی معلمان ، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.

در پی درج گزارشی درباره نحوه اجرای رتبه‌بندی معلمان ،   معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود. 

مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام؛ 

 در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ 03/06/1401 باعنوان«اجرای قانون یا دور زدن آن» پاسخ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را به استحضار می‌رساند: 

 قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب 15/12/1400 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره

 59426/ت59794 به تاریخ12/4/1401 به منظور اجرای صحیح آن قانون، طی اصلاحیه

 81843/ت60151ﻫ  به تاریخ 12/4/1401 هیات محترم وزیران براساس راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و براساس راهکارهای اسناد فرادستی تنها با هدف ایجاد انگیزه برای ارتقاء سطح کیفیت آموزشی، افزایش انگیزه، بروز خلاقیت و نوآوی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت براساس الگوی شایستگی، نتایج عملکردی و رویکرد رقابتی مطابق آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان تصویب و از تاریخ 26/5/1401 در حال اجرا می‌باشد، علی‌ایحال مشمولین قانون رتبه‌بندی معلمان مطابق آیین‌نامه اجرایی می‌توانند در سامانه الکترونیکیhttps://rtb.medu.ir  که از تاریخ 26/5/1401 فعال شده است مراجعه و مستندات لازم جهت برخورداری از قانون رتبه معلمان را بارگذاری نمایند.  خواهشمنداست دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران