شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد:

رییس مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: از این به بعد دو نوبت در سال کنکور برگزار می‌شود. سابقه تحصیلی۴۰ درصد قطعی است و برای سال بعد نیز امکانات هماهنگی برای تسری به پایه‌های دهم و یازدهم داریم. محسن زارعی گفت: ریاست جمهور ایجاد زیر ساخت آموزش پرورش را مورد تاکید قرار دادند و استقرار نظام ارزشیابی تضمین کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۹۶ روند شاخص‌ها بررسی شده و درون دادها با ملاک دانش‌آموز، نیروی انسانی، فضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. بین افزایش دانش‌آموز و کلاس  با کارکنان آموزشی فاصله زیاد قرار دارد و همین امر کمبودهای عرصه میدانی را نشان می‌دهد. در رشته ریاضی، علوم انسانی و تجربی افزایش داشتیم اما در رشته معارف کاهش را شاهد بودیم. او اظهار کرد: از این به بعد دو نوبت در سال کنکور برگزار می‌شود. سابقه تحصیلی۴۰ درصد قطعی است و برای سال بعد نیز امکانات هماهنگی برای تسری به پایه‌های دهم و یازدهم داریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران