شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به شرکت‌های داروسازی توزیع سرم در کشور را محدود کرد.

مدیرکل دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به شرکت‌های داروسازی توزیع سرم در کشور را محدود کرد. در این نامه که به امضای حمیدرضا اینانولو، مدیرکل دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو رسیده است خطاب به شرکت‌های داروسازی فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران، کارخانجات داروپخش، داروسازی ثامن، داروسازی شیراز سرم، داروسازی شهید قاضی آمده است که به منظور پایش و توزیع بهینه در سراسر کشور، شرکت‌های پخش سراسری یاراطب ثامن، هجرت، مهبان دارو، مشاطب، التیام، توزیع داروپخش، اکسیر رازی، سینا پخش شرکت‌های مجاز پخش سرم عنوان شده است و فروش هر نوع سرم به سایر بخش‌های استانی و سراسری تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. همچنین در این نامه آمده است که توزیع محلول‌های تزریقی با ترتیب اولویتی بیمارستان‌ها، درمانگاه و داروخانه‌ها بوده وباید با نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت بگیرد. توزیع سرم همراه با داروهای دیگر یا مکمل‌ها، سبدفروشی و... ممنوع بوده و فعالیت‌ کلیه شرکت‌ها در خصوص ثبت اطلاعات در تی‌تک رصد شده و در صورت عدم درج صحیح اطلاعات در سامانه، در لیست شرکت توزیع‌کننده بازنگری می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران