شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر آموزش و پرورش درباره برخی انتقادات مطرح شده نسبت به آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و ضرورت اصلاح آن گفت:

وزیر آموزش و پرورش درباره برخی انتقادات مطرح شده نسبت به آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و ضرورت اصلاح آن گفت: روال اینطور است که هیات تطبیق آیین نامه را با قانون تطبیق می‌دهد و اگر مغایرتی داشته باشد برمی‌گردد و به دولت اعلام می‌شود. هنوز چیزی به ما اعلام نکرده‌اند و تا زمانی که چیزی به ما اعلام نشده باشد ما همان آیین نامه را اجرا می‌کنیم. یوسف نوری درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «شب گذشته انتقاداتی از سوی رییس کمیسیون آموزش مجلس پیرامون 

آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان مطرح و اشکالاتی بر آن وارد و تاکید شده است که باید اصلاح شوند، آیا آیین نامه رتبه‌بندی قابلیت اصلاح دارد؟» گفت: آیین نامه‌ها وقتی در دولت تصویب می‌شوند به هیات تطبیق می‌روند و هیات تطبیق آیین نامه را با قانون تطبیق می‌دهد و اگر مغایرتی داشته باشد برمی‌گردد و به دولت اعلام می‌شود. او افزود: هنوز چیزی به ما اعلام نکرده‌اند و تا زمانی که چیزی به ما اعلام نشده باشد ما همان آیین نامه را اجرا می‌کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران