شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: درحال دریافت آمار دانش‌آموزان استثنایی هستیم که بیمه سلامت ندارند و سپس این افراد برای دریافت بیمه معرفی می‌شوند

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: درحال دریافت آمار دانش‌آموزان استثنایی هستیم که بیمه سلامت ندارند و سپس این افراد برای دریافت بیمه معرفی می‌شوند تا خدمات توانبخشی را در قالب بیمه دریافت کنند. حمید طریفی حسینی اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۶ و نیم میلیارد تومان خدمات حمایتی به دانش‌آموزان ارایه شد، خدمات حمایتی که عمدتا در حیطه وظایف سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بهزیستی قرار دارد. همچنین سازمان آموزش و پرورش استثنایی درکنار یاری سایر دستگاه‌ها و نهادها به دانش‌آموزان، در تلاش است که دانش‌آموزان را در تهیه خدماتی از جمله سمعک، ویلچر، عینک و مواردی از این قبیل یاری رساند. طریفی حسینی افزود: اکنون در کشور ما فقط طیف اوتیسم در حد چند خدمت توانبخشی تا سن پیش از هفت سالگی حمایت می‌شود و پس از هفت سالگی هم حمایتی از این دانش‌آموزان نمی‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران