شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری مراکز خصوصی در صورت تصویب شورای عالی بیمه خبر داد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران از افزایش پوشش بیمه درمان ناباروری مراکز خصوصی در صورت تصویب شورای عالی بیمه خبر داد. دکتر مهدی رضایی با اشاره به اینکه در بسته خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری تعریف شده ویزیت، خدمات دارو، آزمایشگاهی، تصویربرداری و... تا ۹۰ درصد در مراکز دولتی و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه پایه است، گفت: تاکنون تعرفه بخش دولتی و عمومی در درمان ناباروری تا ۹۰ درصد تحت پوشش بود اما قصد داریم پوشش خود را در سایر بخش‌ها هم گسترش دهیم. او درباره هزینه هر سیکل درمان ناباروری، تصریح کرد: در مراکز خصوصی میانگین پرداختی متفاوت است اما در بخش دولتی میزان پرداختی از یک تا ۷ میلیون تومان متغیر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران