شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مشاور بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت از پرداخت کلیه مطالبات تصادفات به دانشگاه‌های علوم پزشکی تا دو هفته آینده خبر داد. مرضیه زنگنه

مشاور بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت از پرداخت کلیه مطالبات تصادفات به دانشگاه‌های علوم پزشکی تا دو هفته آینده خبر داد. مرضیه زنگنه، در اجلاس معاونین درمان وزارت بهداشت، بیان کرد: با افتخار می‌توان گفت زحمت ۱۰ ساله درخصوص سامانه سپاس نتیجه داده است و با همکاری‌آی تی وزارت بهداشت، کلیه اعتبارات به دانشگاه‌های علوم پزشکی براساس سامانه سپاس صورت خواهد پذیرفت. همچنین ردیف‌های جاری سال ۱۴۰۰ نیز از طریق سامانه سپاس پرداخت خواهد شد. مشاور بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: کلیه مطالبات تصادفات تا دو هفته آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پرداخت خواهد شد. او همچنین از پرداخت اعتبارات برنامه مقیمی و ماندگاری ظرف یک هفته آینده و با رشد در نظر گرفته شده، خبر داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران