شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس بانک هویت ژنتیک ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار نمونه ژنتیک از مجرمان خطرناک اخذ شده است و از این تعداد ۲۵ هزار پروفایل ژنتیکی در سامانه بانک هویت ژنتیک ایران ثبت شد. رضا رئوفیان افزود:

رییس بانک هویت ژنتیک ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار نمونه ژنتیک از مجرمان خطرناک اخذ شده است و از این تعداد ۲۵ هزار پروفایل ژنتیکی در سامانه بانک هویت ژنتیک ایران ثبت شد. رضا رئوفیان افزود: در حال حاضر بیش از ۱۴۰ هزار نمونه ژنتیک از مجرمان خطرناک اخذ شده است و از این تعداد ۲۵ هزار پروفایل ژنتیکی در سامانه ثبت شده و سایر نمونه ها در حال استحصال پروفایل ژنتیکی و ثبت نهایی در سامانه است و همچنین لازم به ذکر است این اطلاعات کاملا به صورت محرمانه در سامانه بانک ژنتیک ذخیره و نگهداری می شوند. رییس بانک هویت ژنتیک ایران گفت: در راستای اجرای جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی با هدف تسهیل و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات کارآمد شد. رئوفیان افزود: در سال ۱۳۹۲ دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران توسط ریاست وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. او تاکید کرد: پروفایل های ژنتیکی استحصال شده از نمونه های بیولوژیک اخذشده از مجرمان خطرناک پس از بارگذاری در سامانه بانک ژنتیک با نمونه هایی که از صحنه جرم جمع آوری می شود، مطابقت داده می شود و در صورت مشاهده مطابقت، موضوع برای شناسایی مجرم و دیگر موارد به مراجع قضایی ذیصلاح اطلاع داده می شود. این اقدام با همکاری سازمان زندان ها ابتدا در تهران در سال ۱۳۹۵ و سپس در ۶  استان دیگر و بعد هم در سطح کشور پیاده سازی شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران