شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون انتظامی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان نظام روانشناسی با بیان اینکه روانشناسان باید خط قرمزهای درمان را بشناسند، گفت:

معاون انتظامی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان نظام روانشناسی با بیان اینکه روانشناسان باید خط قرمزهای درمان را بشناسند، گفت: ما ۷ هزار فرد حقیقی و حقوقی را رصد کردیم و به تعداد زیادی از آنها تذکر دادیم و برخی را به مراجع قضایی معرفی کردیم. «حبی» معاون انتظامی و بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان نظام روانشناسی در نشست خبری خود گفت: برطبق قانون هدف از تشکیل سازمان حمایت حق از مراجعان و حقوق صنفی مشاوران است در همین راستا دستورالعمل و قوانین لازم تنظیم و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. او ادامه داد: رکن چهارم سازمان رسیدگی به تخلفات صنفی است و این معاونت موظف است از مرزهای حرفه‌ای صیانت کند. در دستورالعمل‌هایی که مصوب شده اخلاق حرفه‌ای مرزهای صلاحیت‌های حرفه‌ای است که در ۴ مرز مشخص شده است. یک سری مرزهایی در این رکن حرفه‌ای وجود دارد که عدول از آنها جرم محسوب می‌شود. معاون انتظامی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان نظام روانشناسی گفت: ما در این حیطه دو بخش داریم. بخش اول شامل مشاورانی است که دارای مجوز هستند که اگر از این ارکان عدول کنند جرایم آنان از تذکر کتبی شروع می‌شود و تا ابطال پرونده ادامه می‌یابد. این اقدام در راستای ایفای حقوق مراجعان و مشاوران انجام می‌شود. او ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما فعالیت‌های غیرمجاز است که به ساختار روانشناسی جامعه ما آسیب فراوان زده است. ما برای رسیدگی به صلاحیت‌های حرفه‌ای در این چهار رکن کمیته‌های تخصصی راه‌اندازی کرده‌ایم و براساس این بررسی‌ها پروانه صادر می‌شود.وقتی کسی وارد این چارچوب نشده و این قوانین را نپذیرد سازمان با این افراد فاقد مجوز برخورد می‌کند. حتی صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران و روانشناسانی که دارای مجوز هستند در این چارچوب‌ها بررسی می‌شود. «حبی» ادامه داد: بسیاری از مراکز ما درآمدی ندارند و صرفا به دلیل عشق و علاقه در این زمینه ورود کرده و خدمات تخصصی ارایه می‌دهند و از آن طرف افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای وارد شده و باعث آسیب به جامعه می‌شود. معاون انتظامی، بازرسی و رسیدگی به تخلفات گفت: روانشناسان ما باید خط قرمزهای درمان را بشناسند. ما ۷ هزار فرد حقیقی و حقوقی را رصد کردیم و به تعداد زیادی از آنها تذکر دادیم و برخی را به مراجع قضایی معرفی کردیم. برخی صلاحیت نداشته یا تمایلی برای ورود به این چارچوب‌های حرفه‌ای نداشتند. تعدادی از افرادی که فاقد مجوز و صلاحیت بودند معرفی شدند و به مرور نیز افراد دیگری در این خصوص معرفی خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران