شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس انستیتو پاستور ایران از طراحی کیت غربالگری اولیه آبله میمونی به همت محققان این موسسه تحقیقاتی خبر داد.

رییس انستیتو پاستور ایران از طراحی کیت غربالگری اولیه آبله میمونی به همت محققان این موسسه تحقیقاتی خبر داد. دکتر رحیم سروری گفت: این کیت غربالگری آماده توزیع به آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است. با توجه به شیوع بیماری آبله میمونی در کشورهای مختلف و لزوم آمادگی شبکه آزمایشگاهی تشخیص مولکولی کشور جهت تشخیص به هنگام موارد مشکوک احتمالی، انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری اولیه «اورتوپاکس ویروس» را طراحی کرد که آماده توزیع به آزمایشگاه‌های منتخب شبکه آزمایشگاهی کشور است. او یادآور شد: دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب در صورت تشخیص موارد مشکوک در آزمایشات غربالگری، نمونه‌ها را برای بررسی تکمیلی به انستیتو پاستور ایران ارسال می‌کنند. رییس انستیتو پاستور ایران تصریح کرد: این انستیتو از زمان شروع همه‌گیری کرونا نیز مدیریت کارگروه تشخیص آزمایشگاهی کووید۱۹ را به عهده داشت و ضمن تدوین شیوه نامه‌های تشخیص و آموزش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مسوولیت تامین و نظارت بر تشخیص و کیت‌های تشخیصی مورد استفاده در کشور را انجام می‌داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران