شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بررسی رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی دولت آغاز شد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت اجرای رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، نخستین آیین‌نامه‌ای است

بررسی رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون تخصصی دولت آغاز شد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت اجرای رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، نخستین آیین‌نامه‌ای است که با مع لمان به اشتراک گذاشته می‌شود، تصریح کرد: معلمان براساس این آیین‌نامه رتبه‌بندی که سیاست تشویقی هم برای آن داریم، باید صلاحیت عمومی و تخصصی را دارا باشند. بنا بر اعلام روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش گفت: احکام رتبه‌بندی معلمان از 31 شهریورماه 1400 در نظر گرفته می‌شود و اعتبار 38 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که از سال گذشته تاکنون قانون رتبه‌بندی معلمان بارها و بارها به مرحله اجرا رسیده اما در نهایت اجرایی نشده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران