شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

اللهمّ غشّنی بالرّحْمهِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمهِ وطهّرْ قلْبی من غیاهِبِ التُّهْمهِ یا رحیماً بِعبادِهِ المومِنین.

خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگی‌های تهمت ای مهربان به بندگان با ایمان خود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران