شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه در حال حاضر در مساحت ۳۰هزار هکتار از اراضی ایران مالچ‌پاشی انجام می‌شود، گفت: ۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن است.

رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه در حال حاضر در مساحت ۳۰هزار هکتار از اراضی ایران مالچ‌پاشی انجام می‌شود، گفت: ۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن است. مسعود منصور با اشاره به خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و بیابانی و فراید مالچ‌پاشی نفتی و مضرات آن اظهار کرد: سال ۱۳۹۹ برای اینکه دو اقدام به موازات هم انجام شود، تلاش شد. او درباره موضوعات مدنظر در زمینه مالچ‌پاشی گفت: اولین مورد اینکه آیا محیطی که برای مالچ‌پاشی انتخاب شده است، مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های تعیین شده است یا نیاز به تجدیدنظر و بررسی دارد؟ بر اساس آن، دانشگاه، مجریان قدیمی این کار، پژوهشکده‌ها، اساتید فن را جمع کردیم و طی جلسات مکرری که برگزار شد فراخوانی دادیم که هرکسی نظر خود را درباره‌ این فرایند ارایه دهد. رییس سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: شاخص‌های مالچ‌پاشی را اصلاح کردیم و به موجب آن شاخص‌های قبلی که بر اساس آن در ۱۱ استان معادل ۸۰۰۰ هکتار مالچ پاشی انجام می‌شد، اصلاح شد و امروزه فقط در پنج استان معادل با ۳۰ هزار هکتار مالچ‌پاشی انجام می‌شود. همچنین اقدام دومی که به موازات این کار انجام می‌دادیم، افزایش کیفیت نظارت بر اجرای امور است چرا که بعضی از اشکالات مطرح شده به دلیل نوع فعالیت پیمانکار هنگام مالچ‌پاشی بود بنابراین بُعد نظارت را تقویت کردیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران