شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تواخِذْنی فیهِ بالعثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخطایا والهفواتِ ولا تجْعلْنی فیه غرضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِک یا عزّ المسْلمین.

خدایا مواخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزش‌ها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی‌ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات ای عزت‌دهنده مسلمانان.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران