شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از بهره‌گیری از ظرفیت شبکه شاد به منظور تقویت برنامه‌های آموزشی، ارتقایی، ترویجی و تبلیغی خبر داد.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از بهره‌گیری از ظرفیت شبکه شاد به منظور تقویت برنامه‌های آموزشی، ارتقایی، ترویجی و تبلیغی خبر داد. مسعود شکوهی در این زمینه افزود: زمینه‌سازی لازم برای اجرای فعالیت راهنمایی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی با بهره‌گیری از مشاوران مدارس، برای همه دانش‌آموزان در مناطق شهری، روستایی و مناطق عشایری، تحت پوشش خدمات مشاوره‌ای و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شکل غیر حضوری و حضوری، صورت می‌گیرد. او ادامه داد: معاونت پرورشی و فرهنگی درصدد آن است که کیفیت این فعالیت‌ها را به خصوص در مناطقی که دسترسی بر خط (آنلاین)، موجود نیست، تقویت کرده و برای ایجاد عدالت در ارایه خدمات، از طریق حضوری عمل کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران