شماره امروز: ۵۴۷

| | |

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد که خودروهای غیراستاندارد شماره‌گذاری نخواهند شد.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد که خودروهای غیراستاندارد شماره‌گذاری نخواهند شد. سردار حسین اشتری درباره برخورد با رانندگان پرخطر و قانون‌گریز در جاده‌ها گفت: خوشبختانه باید بگویم که اکثریت رانندگان در کشور ما قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند؛ اما طبیعتا آن دسته از رانندگانی که سبب ایجاد ناامنی در جاده‌ها شده و اقدام به حرکات پرخطر ترافیکی کنند پلیس برابر قانون با آنان برخورد خواهد کرد. فرمانده کل انتظامی کشور در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه در سال آینده پلیس مانع از شماره‌گذاری کدام یک از خودروها خواهد شد، گفت: برابر تصمیماتی که در جلسه با ریاست محترم جمهور اتخاذ شد هر خودرویی که استاندارد نباشد و ایمنی کافی را نداشته باشد ما جلوی شماره‌گذاری‌اش را خواهیم گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران