شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آیین‌نامه ضوابط درجه‌بندی مدارس استثنایی تدوین‌شده است تا از این طریق مشکل جذب نیروهای توان‌بخشی حل شود

آیین‌نامه ضوابط درجه‌بندی مدارس استثنایی تدوین‌شده است تا از این طریق مشکل جذب نیروهای توان‌بخشی حل شود و موضوع کمبود فضای آموزشی از طریق سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در حال پیگیری است. رییس سازمان آموزش ‌و پرورش استثنایی با بیان مطلب فوق گفت: در سیاست‌های تحولی جدید آموزش‌ و پرورش استثنایی، مدیران مدارس باید به عنوان مهم‌ترین رکن تحول در نظام تعلیم ‌و تربیت، شرایط را در مدارس به‌گونه‌ای فراهم کنند که معلمان بتوانند برنامه‌های تحولی خود را در کلاس درس پیاده کنند و در همین راستا در برنامه تحولی چهار ساله سازمان آموزش ‌و پرورش استثنایی موضوع توانمندسازی، انگیزه‌بخشی و تفویض اختیار به مدیران مدارس استثنایی دیده ‌شده است. حمید طریفی حسینی با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش استثنایی این است که «مدیریت آموزشگاهی» به سمت یک الگوی مشارکتی پیش رود، گفت: در این الگوی مشارکتی همه ارکان تعلیم ‌و تربیت که در سند تحول بنیادین بر روی آنها تأکید شده است، در مدیریت و امور اداره مدرسه، نقش آفرین خواهند بود. مدیران مدارس نیازمند تعامل توأمان با ادارات آموزش و پرورش عادی و آموزش و پرورش استثنایی هستند. آنها باید با تفکر راهبردی، مشارکت حداکثری و برنامه‌ریزی، زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کنند و با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی مدارس در «مدیریت محلی» نقش‌آفرینی کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران