شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از اشراف اطلاعاتی پلیس بر اراذل و اوباش خبر داد و تاکید کرد

رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از اشراف اطلاعاتی پلیس بر اراذل و اوباش خبر داد و تاکید کرد که این افراد جایی در تهران ندارند. سرهنگ پیام کاویانی درباره برخورد پلیس با مراکز فساد و جرم گفت: برخورد با کانون‌های جرم در حوزه‌هایی که منجر به سلب آسایش و امنیت مردم می‌شود با تمرکز بر اراذل و اوباش، موضوعی است که پلیس امنیت به آن وارد می‌شود و در همین راستا نیز ما با اجرای طرح‌های مختلف اقدام به پاکسازی نقاط آلوده می‌کنیم. او با اشاره به اجرای طرح‌هایی مانند «اقتدار» برای برخورد با اراذل واوباش، افزود: اجرای چنین طرح‌هایی قطعا ادامه دارد و ما آن را در زمان و مکان‌های نامعلوم اجرا می‌کنیم تا با باندهای مجرمانه و به خصوص اراذل و اوباش برخورد کنیم. کاویانی با تاکید بر اینکه اوباش در تهران جایی ندارند، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد در تهران ناامنی ایجاد کند باید بداند که جایش در تهران نیست. آسایش و امنیت مردم خط قرمز ما است و اجازه نمی‌دهیم کسی به آن خدشه‌ای وارد کند. رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره اشراف پلیس بر فعالیت‌های اراذل و اوباش نیز به ایسنا گفت: اگر این افراد تحت رصد و نظر نباشند که دیگر پلیس اشرافی بر آنها ندارد، ما بر اراذل و اوباش اشراف داریم و با کمک همین اشراف نیز برخورد هوشمندانه‌ای با اشرار انجام می‌دهیم. به گفته کاویانی حدود ۸۰ درصد موضوعات و اقدامات پلیس امنیت در مورد اراذل و اوباش از نوع پیشگیرانه است و پلیس با اشرافی که بر آنها دارد، قبل از ارتکاب جرم با آنان برخورد می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران