شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اگر وزارت نیرو مثل سال گذشته حقابه دریاچه را ندهد، مطمئنا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دریاچه در مسیر احیای خودش پیش رود و در سال ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به تراز اکولوژیک موردانتظار دریاچه نخواهیم رسید.

اگر وزارت نیرو مثل سال گذشته حقابه دریاچه را ندهد، مطمئنا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دریاچه در مسیر احیای خودش پیش رود و در سال ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به تراز اکولوژیک موردانتظار دریاچه نخواهیم رسید. مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان این مطلب گفت: برنامه‌ها، اسناد بالادستی و توافقاتی که با وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی کرده بودیم پایه و اساس پیش‌بینی‌های ما درباره وضعیت دریاچه هستند و وزارت نیرو هم با توجه به تعهدات اسناد بالادستی‌اش باید اول نیاز شرب، بعد از آن نیاز زیست محیطی و پس از آن نیاز کشاورزی را اختصاص می‌داد. مسعود تجریشی افزود: برخلاف تعهدات و وظایف قانونی متاسفانه وزارت نیرو ۱۰۲ درصد را به شرب، ۹۲ درصد به کشاورزی و بیش از ۳۰۰ درصد به صنعت اختصاص می‌دهد، اما زمانی که به محیط زیست می‌رسد به کمتر از ۳۵ درصد تعهداتش عمل می‌کند. نکته جالب این است که یک سال از آن سال آبی گذشته است و هیچکس در داخل کشور به غیر از ستاد احیای دریاچه ارومیه مطالبه نکرده است که چرا حقابه دریاچه داده نشده است و حتی برای من جالب است که مجموعه‌هایی که در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه احساس وظیفه می‌کردند، هیچ‌وقت به این نپرداختند که اگر آبی وجود ندارد، چرا باید ۱۰۲ درصد بیشتر از نیاز به شرب و ۹۲ درصد بیشتر از نیاز به کشاورزی اختصاص داده شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران