شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اگر برخورد با چاه‌های غیرمجاز در حاشیه تالاب‌ها صورت نگیرد، عملاٌ احیای تالاب‌ها غیرممکن است چون هرچقدر آب به داخل تالاب‌ها ریخته شود، همان قدر آب توسط چاه‌ها برداشت می‌شود.

اگر برخورد با چاه‌های غیرمجاز در حاشیه تالاب‌ها صورت نگیرد، عملاٌ احیای تالاب‌ها غیرممکن است چون هرچقدر آب به داخل تالاب‌ها ریخته شود، همان قدر آب توسط چاه‌ها برداشت می‌شود. مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از کارکردها و خدمات تالاب‌ها، تغذیه آب‌های زیرزمینی است و تبادل آب بین تالاب و سفره‌های آب زیر زمینی اهمیت بسیار بالایی دارد. بنابراین تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی در حاشیه تالاب‌ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر اکوسیستم‌های تالابی داشته باشد. آرزو اشرفی‌زاده وضعیت تالاب پریشان را از بارزترین نمونه‌های تاثیر تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی بر تالاب‌ها دانست و تصریح کرد: چاه‌های متعدد و غیرمجازی که پیرامون تالاب پریشان حفر شده و برداشت‌های غیرمجازی که از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته است، باعث شده که این تالاب نتواند هیچ گونه آبگیری در سال‌های اخیر داشته باشد. او در ادامه گفت: در حوضه دریاچه ارومیه هم افزایش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی موجب پیشروی آب شور به سمت چاه‌ها و شور شدن اراضی کشاورزی شده است. این امر به ویژه در استان آذربایجان شرقی به چالشی جدی در دشت‌های اطراف دریاچه بدل شده است. اشرفی‌زاده، برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها را از رویکردهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و افزود: در برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها، تمامی ذی‌نفعان دخیل هستند و یکی از محورهای برنامه یاد شده، آب است که در آن تکلیف همه دستگاه‌ها مشخص شده است. همچنین طبق قوانین موجود، طرح احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی از وظایف وزارت نیرو است اما در برنامه‌های مدیریت زیست‌بوم هر تالاب، کنترل برداشت‌های غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و تاثیر آن بر وضعیت تالاب‌ها دیده شده است و دستگاه‌های ذی‌نفع در زیرمجموعه وزارت نیرو موظف به اجرای قانون هستند. او تاکید کرد: اگر برخورد با چاه‌های غیرمجاز در حاشیه تالاب‌ها صورت نگیرد، عملاٌ احیای تالاب‌ها غیرممکن است چون هرچقدر آب به داخل تالاب‌ها ریخته شود به دلیل ارتباط هیدرولوژیکی که با سفره‌های زیرزمینی دارند، همان قدر آب توسط چاه‌ها برداشت می‌شود. مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در پایان گفت: اگرچه مدیریت منابع آب می‌بایست در کل حوضه آبخیز انجام شود ولی در حریم قانونی تالاب‌ها که ۱۵۰ متر در نظر گرفته شده است، بحث اعمال قانون هم انجام می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران