شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس انجمن مددکاری اجتماعی کشور تاکید کرد، دانش‌آموزان استثنایی به دلیل شرایط خاصی که دارند باید در اولویت اختصاص بودجه قرار گیرند.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی کشور تاکید کرد، دانش‌آموزان استثنایی به دلیل شرایط خاصی که دارند باید در اولویت اختصاص بودجه قرار گیرند. سیدحسن موسوی چلک افزود: یکی از حوزه‌های مهم در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنایی است. این سازمان با افراد و گروه‌های خاصی سر و کار دارد؛ افرادی که در شرایط خاصی به سر می‌برند.

 او ادامه داد: طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و وظایف قانونی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، برنامه‌ریزی برای دسترسی آنها به آموزش به شکل‌های مختلف یکی از اولویت‌های مهم است. رییس انجمن مددکاری ایران با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش دانش‌آموزان استثنایی با جمعیت دانش‌آموزان عادی فاصله زیادی دارد، افزود: نباید فراموش کنیم که دسترسی و حق آموزش برای همه گروه‌ها است. وقتی نیم نگاهی به بودجه آموزش و پرورش می‌کنیم متوجه می‌شویم کمتر از ۲۴۳ میلیارد تومان برای آموزش و پرورش استثنایی در کشور است. وی خاطرنشان کرد: نیم نگاهی به لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ داریم. این لایحه را دولت به مجلس فرستاد. در سال ۱۴۰۱ این بودجه به کمتر از ۲۸۴ میلیارد تومان می‌رسد. معنای ساده این است که رشد بودجه آموزش و پرورش استثنایی از رشد بودجه کشور کمتر است و ۷.۴ درصد رشد در این بودجه وجود دارد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران