شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌گوید:

رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به تعویق سن بازنشستگی مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌گوید: اگر این موضوع به صورت انتخابی باشد؛ به‌طوری‌که هم تمایل فرد به ادامه کار و هم نیاز سازمان باتوجه به توانمندی‌های فرد در نظر گرفته شود، بهره‌وری بهتری ایجاد می‌کند، اما شاید یک قانون کلی، شمولیت مطلوبی ایجاد نکند. حسام‌الدین علامه با اشاره به اینکه کشورهای مواجه‌یافته با پدیده سالمندی در جهان، هم درمورد شروع سن بازنشستگی و هم سن قراردادی شروع سالمندی در جامعه، به مسائل مختلفی از جمله میزان امید زندگی، میزان بقا در دوره سالمندی و... توجه می‌کنند، اظهار کرد: شناور کردن سن سالمندی و بازنشستگی یکی از سیاست‌هایی است که در جهان مواجهه یافته با سالمندی جمعیت، معمول شده‌ است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران