شماره امروز: ۵۴۷

| | |

باران شامپانزه ایرانی که به یک مرکز نگهداری از این حیوانات در کنیا منتقل شده بود، کشته شد.

باران شامپانزه ایرانی که به یک مرکز نگهداری از این حیوانات در کنیا منتقل شده بود، کشته شد. باران شامپانزه چهار ساله از باغ وحش ارم در ایران به «پناهگاه شامپانزه‌های سوئیت‌واترز» در کنیا منتقل شده بود. او در مرحله اولیه ادغام با دیگر شامپانزه‌ها در یک مرکز، نگهداری می‌شد که در آن می‌توانست با شامپانزه‌های دیگر تنها از راه دور و بدون تماس فیزیکی در تماس باشد. این مرحله برای کمک به آنها برای آشنایی با یکدیگر ضروری است تا بتوانند مرحله بعدی ادغام را طی کنند. اما باران قفل ایمنی را شکست و خود را به منطقه جداسازی شامپانزه‌های دیگر رساند. نزاع بین باران و شامپانزه‌های دیگر رخ داد و حضور مراقبان حفاظتگاه برای جلوگیری از حادثه، موثر واقع نشده و در این درگیری باران دچار جراحات شدید شد و به رغم اقدامات انجام گرفته، این حیوان تلف شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران