شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هم اکنون جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفر برآورد می‌شود و حدود یک‌سوم از این جمعیت معادل حدود 2.5 میلیارد نفر به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند،

هم اکنون جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفر برآورد می‌شود و حدود یک‌سوم از این جمعیت معادل حدود 2.5 میلیارد نفر به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند، حال سوال اینجاست که با توجه به پیش‌بینی رسیدن جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر در سال 2050 بحران آب چقدر جدی‌تر خواهد شد. همانطور که قابل پیش‌بینی است افزایش تقاضای آب در جهان موجب شده تا منابع و ذخایر آب رو به کاهش برود، سازمان ملل در برنامه هدف توسعه پایدار 6 خود، به دنبال تامین آب کافی برای تمام جهان تا سال 2030 است، اما گزارش این سازمان برای سال 2021 نگران‌کننده است. بر اساس این گزارش که به تازگی منتشر شده است، فقط 1.6 میلیارد نفر از جمعیت جهان از لحاظ اقتصادی با کمبود آب مواجه هستند، این بدان معناست که از نظر فیزیکی آب در محدوده آنها موجود است اما به خاطر کمبودهای اقتصادی از نظر زیرساختی شرایط برای دسترسی آنها به آب مهیا نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران