شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها هشدار داد. بهرام دارایی گفت: بر اساس آمارنامه سال ۱۳۹۹، آموکسی سیلین پرمصرف‌ترین آنتی‌بیوتیک در کشور است

رییس سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها هشدار داد. بهرام دارایی گفت: بر اساس آمارنامه سال ۱۳۹۹، آموکسی سیلین پرمصرف‌ترین آنتی‌بیوتیک در کشور است. او تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت، از تاریخ ۱۸ تا ۲۴ نوامبر را هفته جهانی آگاه‌سازی داروهای آنتی میکروبیال و پیشگیری از مقاومت میکروبی نامگذاری کرده است. دارایی ادامه داد: با توجه به اولویت بحث پیشگیری از ایجاد مقاومت میکروبی خصوصا در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا، ضروری است در همراهی با سازمان جهانی بهداشت مانند سال‌های گذشته، بر موضوع منطقی‌سازی تجویز و مصرف داروهای آنتی میکروبیال در هفته مذکور تمرکز شود و آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌ها ارایه شود. معاون وزیر بهداشت افزود: داروهای آنتی میکروبیال ترکیبات با ارزشی هستند که با ادامه روند فعلی در مصرف آنها، متاسفانه در آینده نزدیک به دلیل بروز مقاومت میکروبی، دسترسی به آنها محدود شده و داروهای موثر فعلی، دیگر بر روی میکروب‌ها اثری نخواهند داشت. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران