شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گسترش بیمه‌های اجتماعی از اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. پوشش بیمه‌ای امروز یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع است.

گسترش بیمه‌های اجتماعی از اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. پوشش بیمه‌ای امروز یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع است. در کشور ما نیز برنامه گسترش و تعمیم بیمه آحاد جامعه از جمله بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، زنان، دانشجویان و... از چند سال پیش در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی جامعه بانوان بوده است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به مطالبه آنها پاسخ داده است. برای آشنایی با بیمه زنان و دختران مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی توضیحاتی ارایه کرد که در ادامه می‌آید: 

  بیمه زنان خانه‌دار از چه سالی آغاز شد؟

بیمه زنان خانه‌دار از آذر سال ۱۳۸۷ آغاز شد. در این تاریخ هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی این نوع بیمه را در ذیل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تصویب کرد و مصوبه مربوطه به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد. این نوع بیمه بر اساس خوداظهاری است و متقاضی می‌تواند راساً درخواست انعقاد قرارداد دهد و با پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود.

   یعنی سازمان تامین اجتماعی، پیشنهاد‌دهنده بیمه برای زنان فاقد بیمه‌پردازی بوده است؟

ایجاد رفاه و عدالت از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان کشور است . همچنین در جامعه اسلامی ما شأن و کرامت برای آحاد جامعه به ویژه زنان دیده شده است. از طرفی اصل ۲۹ قانون اساسی که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین استراتژی و راهبرد کشور در حوزه تامین اجتماعی است و بیانگر اهمیت آن در نزد ارکان کشور و آحاد مردم است بر تعمیم بیمه در جامعه تاکید کرده است. ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی را برای همه اقشار به عنوان تکلیف قانونی عنوان کرده است. در مجموع در راستای تحقق این موضوع بیمه گروه‌های مختلف مورد دستور قرار گرفته است. یکی از این گروه‌ها زنان هستند که در کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی شاغل نیستند اما متقاضی بیمه هستند. بدین منظور بیمه زنان و دختران شکل گرفت.

  منظور شما از بانوان دقیقاً کدام گروه از زنان و دختران است؟

مراد و مقصود این نوع بیمه، تمامی زنان و دختران کشور است که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند و بدون هرگونه سابقه حق بیمه قبلی می‌توانند از حمایت‌های تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی و خدمات درمانی برخوردار شوند.

  اگر بخواهید با یک جمله این بیمه را تعریف کنید چه می‌گویید؟

جایگاه تامین اجتماعی برای بیمه زنان خانه‌دار همانند جایگاه شاغلین در کشور است. بیمه‌شدگان اجباری با پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان بیمه می‌شوند اما بیمه‌شدگان با ماهیت اختیاری از جمله متقاضیان بیمه زنان و دختران راساً مبادرت به بیمه‌پردازی می‌کنند. تامین امنیت اقتصادی زنان به خصوص در دوران پیری و ازکارافتادگی از مزایای بیمه برای زنان است.

  در توضیح ویژگی‌های این نوع بیمه، انتخابی بودن نرخ حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را عنوان می‌کنند.

سه نوع نرخ حق بیمه برای بیمه زنان خانه‌دار و دختران تعریف شده است که می‌تواند یکی از آنها انتخاب شود. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار است که زنان متقاضی بیمه می‌توانند متناسب با سن و سابقه دستمزد موردنظر را انتخاب کنند.

نرخ حق بیمه ۱۲ درصد داریم که شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. نرخ دیگر ۱۴ درصد است که خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی برای آن تعریف شده است. کاملترین نوع خدمات در نرخ ۱۸ درصد است که شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است. این نرخ‌ها سهم بیمه شده است. علاوه بر آن ۲ درصد سهم کمک دولت است که از بیمه شده مطالبه نمی‌شود و دولت پرداخت می‌کند.

  در سال ۱۴۰۰ اگر متقاضی بخواهد این نوع بیمه را درخواست کند مبلغ ریالی حق بیمه چقدر است؟

برای سال جاری اگر نرخ ۱۲ درصد انتخاب شود حدود ۳۱۸ هزار تومان باید پرداخت شود. در صورتی که ۱۴ درصد انتخاب شود ۳۷۲ هزار و با انتخاب ۱۸ درصد باید ۴۷۸ هزار تومان پرداخت کند.

  درمان یکی از خدمات قابل ارایه به این گروه از بیمه‌شدگان است. اگر متقاضی تحت تکفل همسر یا پدر خود باشد از خدمات درمانی به تبع آنها برخوردار باشد، آیا مختار است درمان را انتخاب نکند؟

بله، در این صورت نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست اما برای متقاضیانی که تحت تکفل بیمه شده اصلی نیستند می‌توانند پرداخت سرانه درمان را انتخاب کنند. بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران به ازاء هر نفر امسال سرانه درمان ۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران