شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در اطلاعیه انجمن صنفی صنعت تایر آمده است: انواع تایرهای رادیال و ون جمعا 30درصد افزایش که در مرحله اول 20درصد از تاریخ 26/7/1400 و در مرحله دوم 10درصد از تاریخ 1/10/1400 اعمال خواهد گردید.

در اطلاعیه انجمن صنفی صنعت تایر آمده است: انواع تایرهای رادیال و ون جمعا 30درصد افزایش که در مرحله اول 20درصد از تاریخ 26/7/1400 و در مرحله دوم 10درصد از تاریخ 1/10/1400 اعمال خواهد گردید. همچنین انواع تایرهای بایاس جمعا 40درصد افزایش که در مرحله اول 30درصد افزایش از تاریخ 26/7/1400 و در مرحله دوم 10درصد افزایش از تاریخ 1/10/1400  اعمال خواهد گردید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران