شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رعایت بهداشت شخصی، رعایت پروتکل‌ها به صورت جمعی و واکسیناسیون سه ضلع جلوگیری از بروز کرونا محسوب می‌شوند.

رعایت بهداشت شخصی، رعایت پروتکل‌ها به صورت جمعی و واکسیناسیون سه ضلع جلوگیری از بروز کرونا محسوب می‌شوند. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان این مطلب گفت: با توجه به عدم رعایت موازین بهداشتی در برخی مناطق و اینکه هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم، ممکن است پیک ششم را تجربه کنیم. دکتر حمیدرضا جماعتی درباره وضعیت کرونا و بروز نشانه‌های پیک ششم کرونا در کشور، گفت: چندین بار اعلام کردم که تا زمانی‌که به ایمنی جمعی نرسیم و در عین حال اگر رعایت پروتکل‌های بهداشتی چه از سوی افراد و چه به صورت جمعی وجود نداشته باشد، انتظار می‌رود که ما با این پیک‌ها مواجه شویم. باید توجه کرد که اگر بهترین واکسن‌ها را هم استفاده کنیم، باز هم رعایت پروتکل‌های بهداشتی لازم است. مطالعاتی در جوامع مختلف انجام شده و واکسن‌ها برحسب نوع واکسن، می‌توانند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کارایی داشته باشند. البته این میزان در کمیت‌ها زیاد است، وگرنه در مطالعات بالینی میزان کارایی بیشتر نشان داده می‌شود. به عنوان مثال فایزر در مطالعه بالینی ۹۳ تا ۹۴ درصد کارایی داشته، اما وقتی همین واکسن در یکی از کشورهای اطراف ما مورد ارزیابی قرار گرفته، در جمعیت زیاد شاهد بودند که کارایی‌اش حتی به زیر ۵۰ درصد رسیده است. 

   کارایی 30 درصدی رعایت پروتکل‌های بهداشتی 

او افزود: بنابراین حتی اگر واکسن را هم تزریق کرده و بر اساس سوشی که در آن جامعه قابلیت انتشار داشته و منجر به بروز بیماری می‌شود، به پوشش واکسیناسیون مورد انتظار هم برسیم، باز هم حتما باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در کنار آن داشته باشیم. باید توجه کرد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعم از فاصله‌گذاری، استفاده از ماسک، شستن مکرر دست‌ها و اقداماتی که از سوی مسوولان در زمینه قرنطینه، بستن مجامع و محدود کردن مراسم‌های با جمعیت زیاد و... انجام می‌شود، در مطالعات نشان داده شده که ۳۰ درصد می‌تواند جلوی انتشار عفونت را بگیرد و ۳۰ درصد کاراست. حال بر حسب نوع واکسنی که استفاده می‌شود، اگر کارایی را ۶۰ درصد در نظر بگیرید، هنوز هم نمی‌توانید به صورت ۱۰۰ درصد جلو پیشرفت بیماری و پاندمی را بگیرید. البته می‌توانید تا حدود زیادی آن را کنترل کنید، اما در پاندمی باید همه این موارد با هم اتفاق بیفتد تا بتوان به ۸۰ تا ۹۰ درصد کارایی رسید و تا حدودی بتوان عفونت را کنترل کرد.

    ۳  ضلع کنترل کرونا

جماعتی با بیان اینکه بنابراین با اقدامات بهداشتی شخصی، جمعی و واکسیناسیون شاید بتوان ۸۰ تا ۹۰ درصد جلوی بیماری را گرفت و تا حدودی پاندمی را کنترل کرد، گفت: حال هر یک از اینها اگر رعایت نشود، می‌تواند دلیلی باشد که پاندمی کنترل نشود و در این صورت شاهد پیک خواهیم بود. حال متاسفانه گزارشاتی داریم از شهرهایی که البته اسم نمی‌برم که مردم اقدامات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، ماسک نمی‌زنند و... حال در چنین جامعه‌ای اگر واکسن هم تزریق کنید، باز هم یک بازوی پیشگیری مشکل دارد و از آنجایی که رعایت پروتکل‌های بهداشتی نقص دارد، منجر به گردش ویروس شده و پیک‌هایی را خواهیم داشت که از آنجا به سایر مناطق کشور سرایت می‌کند. به هر حال واکسیناسیون ما هنوز به اندازه کافی نیست و هنوز به ایمنی جمعی مورد نظر نرسیده‌ایم . او تاکید کرد: بنابراین موضوع مهم در کنترل کرونا، بحث واکسیناسیون و رسیدن به ایمنی جمعی و دوم رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه‌هایی است که گوشزد می‌شود. در عین حال سومین نکته هم استفاده از دزهای بوستر و یادآور است که توصیه می‌کنیم که ابتدا گروه‌های هدف که در مواجهه مستقیم با کرونا هستند، اینها را استفاده کنند که در کادر درمان آغاز شده است. 

     بیم پیک ششم در پاییز

جماعتی گفت: امید ما این است که با واکسیناسیون و با انجام پروتکل‌های بهداشتی با کمک مردم، بتوانیم تا حدودی این پیک را بگذرانیم، اما با توجه به عدم رعایت موازین بهداشتی در برخی مناطق و اینکه هنوز به ایمنی جمعی نرسیدیم، ممکن است پیک ششم را تجربه کنیم. البته اگر پیک ششم ایجاد هم شود با توجه به سرعت واکسیناسیون، ‌ممکن است خسارات زیان‌باری که در پیک پنجم داشتیم، به آن صورت خسارات را نداشته باشیم. هرچند که ما در فصل پاییز هستیم و فصول سرد، فصولی هستند که این ویروس‌ها می‌توانند بیشتر فعالیت کنند. بنابراین از نظر آب و هوا هم باید دقت کنیم که فعالیت ویروس‌ها می‌تواند بیشتر باشد و درگیری بیشتری را در افراد جامعه به وجود آورند. وی تاکید کرد: بنابراین باید مواظب باشیم و حتما موازین بهداشتی را رعایت کنند. افراد به صرف اینکه دو دز واکسن را تزریق کردند، فکر نکنند که واکسینه شدند و گرفتار نمی‌شوند. بنابراین پروتکل‌های بهداشتی باید همچنان رعایت شود. زیرا هر نوع واکسنی که در دنیا در این زمینه ساخته شده، ‌کارایی ۱۰۰ درصد ندارد و جلوگیری ۱۰۰ درصدی از بیماری را با هیچ واکسنی نداریم، بلکه اثربخشی بیشتر واکسن‌هایی که ساخته شدند، در جلوگیری از شدت بیماری و بستری شدن در بیمارستان‌ها و در مرگ‌ومیر ناشی از عفونت کرونایی است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران