شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش ابتلا به بیماری سل و کاهش تشخیص آن و همچنین افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری خبر داد.

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش ابتلا به بیماری سل و کاهش تشخیص آن و همچنین افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری خبر داد. محمدمهدی گویا گفت: در فاصله 10‌ساله تا ۲۰۱۹ در دنیا شاهد کاهش چشمگیر ابتلا به این بیماری و مرگ ناشی از آن بودیم. مخصوصا کشورهای دارای مشکلات جدی توانستند موفقیت‌های عظیمی در بیماریابی و تشخیص و درمان آن ایجاد کنند. بارقه امید وجود داشت و صاحب نظران هم از حذف بیماری سل تا ۲۰۵۰ می‌گفتند. این نشان‌دهنده این بود که چه قدر سل مورد توجه قرار گرفته بود. او افزود: در سال ۲۰۲۰ و ماه‌های پایانی ۲۰۲۱ ورق برگشت و شاهد افزایش ابتلا به این بیماری و کاهش تشخیص آن هستیم. مرگ و میر ناشی از سل هم افزایش پیدا کرده که این موضوع یک نگرانی جدی است. گویا گفت: دلیل اصلی این رکورد از نظر دانشمندان، پاندمی کرونا و مشابهت علایم بالینی این بیماری با بیماری سل است. حتی همکاران پزشک ما که درحوزه کنترل بیماری‌ها فعالیت دارند همه توجه‌شان به سمت کرونا رفته و برای هر نوع علامت تنفسی اولین تشخیص درحال حاضر کروناست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.این مساله باعث کاهش توجه به سل شده است. گویا گفت: موارد دیرتر تشخیص داده شده سل در همه جای دنیا از جمله ایران افزایش داشته و افرادی که بیمار هستند و جامعه را آلوده می‌کنند ممکن است خبر نداشته باشند. این موضوع محدود به بیماری سل نیست و بقیه بیماری مزمن هم تحت تاثیر کووید هستند، همین مساله درمورد اچ‌ای وی هم وجود دارد. او درباره آمار سل در ایران و تفاوتش از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ گفت: موارد ابتلا به سل تا سال ۲۰۱۹ با بیماری‌یابی فعال ما افزایش داشت و درمان نیز به همان صورت بود و موفقیت در درمان افزایش پیدا کرد. اما از آن سال موارد ابتلا در کشور ما هم کاهش پیدا کرده و ۲۰ درصد تشخیص از سال ۲۰۱۹ کاسته شده و ۵۶۶۶ مورد در سال گذشته تشخیص داده شده که ۱۸ درصد آن غیرایرانی بودند که به آنها نیز خدمات درمانی ارایه شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران