شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برای ما حفظ حیات وحش از هرگونه آسیب و گزند احتمالی به‌ویژه در مناطقی که دارای مستثنیات سکونتگاهی یا مجاور باغات و مناطق روستایی است اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.

برای ما حفظ حیات وحش از هرگونه آسیب و گزند احتمالی به‌ویژه در مناطقی که دارای مستثنیات سکونتگاهی یا مجاور باغات و مناطق روستایی است اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در جریان بازدید و دیدار با باغداران و روستاییان منطقه پشت کوه بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه با بیان این مطلب گفت: حفاظت از محیط زیست نیازمند مشارکت عمومی است و در مناطق روستایی، شهرهای کوچک، دهستان‌ها و بخش‌ها، جوامع محلی می‌توانند بهترین یار و پشتیبان محیط زیست برای حفاظت از طبیعت و گونه‌های جانوری و گیاهی باشد. سعید محمودی با بیان اینکه خوشبختانه فرهنگ حفظ حیات وحش و زندگی مسالمت‌آمیز با آنها در خیلی از مناطق در حال پیشرفت و نهادینه شدن است، تصریح کرد: البته در جاهایی شاهد تهدید منافع باغداران، روستاییان و مزرعه‌داران به علت حضور و هجوم حیات وحش و تعارض منافع آنها با محیط زیست هستیم اما این موضوع نیاید موجب آسیب رسیدن به حیات وحش و تهدید گونه‌های جانوری شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه بهترین راه برخورد با این موضوع تعامل روستاییان و جوامع محلی با محیط زیست و محیط بانان است، گفت: حیات وحش و گونه‌های جانوری و گیاهی به‌ویژه دسته‌بندی‌های حمایت شده یا در معرض خطر انقراض، ارزش و سمبل خاص یک محدوده جغرافیایی و زیستگاه آن محسوب می‌شوند که هیچگونه جایگزینی برای آن وجود ندارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران