شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در اول مهر خواهد بود و آغاز فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، از سوم مهر است. معاون آموزش ابتدایی در خصوص تمهیدات در نظرگرفته شده

آغازسال تحصیلی جدید در دوره ابتدایی با «جشن شکوفه‌ها و غنچه‌ها»

 در اول مهر خواهد بود و آغاز فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، از سوم مهر است. معاون آموزش ابتدایی در خصوص تمهیدات در نظرگرفته شده بین ستاد ملی کرونا و وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای اجرایی دولت در خصوص بازگشایی مدارس، اظهار کرد: آغازسال تحصیلی جدید در دوره ابتدایی با «جشن شکوفه‌ها و غنچه ها» در اول مهر خواهد بود و آغاز فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، از سوم مهر می‌باشد و مدارس بنا بر شرایط مناطق خود آموزش‌ها را به صورت حضوری یا ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی خواهند داشت. رضوان حکیم‌زاده با اشاره به اینکه بازگشایی به شکل تدریجی اتفاق خواهد افتاد؛ افزود: مدارس در مناطق عشایری و روستایی کم جمعیت به علت عدم دسترسی به ابزار هوشمند و زیرساخت‌های فناوری، سال گذشته به شکل حضوری بوده و در سال جدید نیز در اولویت بازگشایی حضوری هستند. معاون آموزش ابتدایی در خصوص توانمندسازی معلمان برای سال تحصیلی جدید، گفت: کرونا علی رغم چالش‌ها و آسیب‌های جدی که داشت فرصت‌هایی را هم برای نظام آموزشی ایجاد کرد که یکی از آنها افزایش توانمندی معلمان برای استفاده از فناوری‌های نوین در امر آموزش بود. این امر در حالت طبیعی ممکن بود سال‌ها به طول بینجامد. معلمان توانستند در یک فرصت محدود این توانمندی را در خود ایجاد کنند. آموزش و پرورش هم در این راستا دوره‌هایی را برگزار کرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران