شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون مشارکت‌های مردمی و معاون اداری و مالی کمیته امداد با بیان اینکه دولت جدید و نظام باید به موضوع خیریه و اعمال انسانی خیر و احسان و به ویژه انفاقی که در دین به آن تاکید شده توجه ویژه‌ای داشته باشد، گفت:

معاون مشارکت‌های مردمی و معاون اداری و مالی کمیته امداد با بیان اینکه دولت جدید و نظام باید به موضوع خیریه و اعمال انسانی خیر و احسان و به ویژه انفاقی که در دین به آن تاکید شده توجه ویژه‌ای داشته باشد، گفت: سال گذشته مردم در مراکز نیکوکاری بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان در همه زمینه‌ها کمک کردند. 

علیرضا عسگریان با بیان اینکه موضوع خیریه، کمک داوطلبانه، انفاق و خیر و احسان موضوعات ساده‌ای نیستند که به صورت یک بعدی آنها را تعریف و درک کنیم، اظهار کرد: «خیریه» موضوع مفصل با وجوهات مختلفی است که شاید بزرگ‌ترین سرمایه یک ملت، سرمایه اجتماعی و ارتباطات بینابینی میان مردم باشد. او با بیان اینکه شاخص خیر، احسان و کمک داوطلبانه شاخص بزرگ و موثر در امنیت و یکپارچگی ملی است، گفت: شاخص خیر و احسان شاخص عبور از معضلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است و این شاخص‌ها می‌توانند باعث تاب‌آوری و پایداری ملت شوند.  عسگریان با اشاره به اینکه دولت جدید و نظام باید به موضوع خیریه و اعمال انسانی خیر و احسان و به ویژه انفاقی که در دین به آن تاکید شده توجه ویژه‌ای داشته باشد، یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۷ هزار حامی داریم و در سال جاری نیز ۷۰ هزار نفر به جمعیت آنها اضافه شد. اکنون حدود ۴۰۰ هزار کودک یتیم و محسنین داریم که حمایت و سرپرستی و تکفل قسمتی از زندگی تمامی این ایتام (۴۰۰ هزار یتیم) به مردم سپرده شده است؛ بدین معنا که کلیه ایتام برای اولین‌بار دارای حامی شده‌اند. این احساس قابل برآورد ریالی نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران