شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس بیمارستان سینا با اشاره به وضعیت و مشکلات موجود برای مدیریت بیماری کرونا در کشور،

رییس بیمارستان سینا با اشاره به وضعیت و مشکلات موجود برای مدیریت بیماری کرونا در کشور، به مباحث مطرح برای برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: در مورد راهپیمایی اربعین باید شرایط واکسیناسیون در کشور عراق و همچنین زائران سنجیده شود. دکتر محمدطالب‌پور افزود: تعداد ورودی بیماران کرونا به بیمارستان ما هنوز خیلی زیاد است اما اگر بخواهیم به منحنی نگاه کنیم حدودا ۵ روز است که مراجعات سیر صعودی نداشته است و حتی اندکی کاهشی بوده است. در جریان پیک سوم در تابستان سال قبل هم تقریبا دوبار بالا و پایین شدن روند را تجربه کردیم. اکنون هم نمی‌توان گفت پیک درحال افول است؛ اما چند روزی است که شیبِ کمی در منحنی اتفاق افتاده است. معمولا پیک بیماری دوره دارد و روند منحنی‌ها هم وابسته به رفتار جامعه انسانی و جدی گرفتن ویروس است. او افزود: درحال حاضر حدودا ۲۵۰ نفر مراجعه روزانه داریم و نزدیک ۲۵ الی ۳۰ نفر هم در روز بستری می‌شوند و ترخیصی‌ها هم حدودا دو تا ۳ نفر است. طالب‌پور تاکید کرد: همچنان مشکل کمبود تخت در بخش ICU احساس می‌شود و متاسفانه تعداد زیادی از بیماران بدحال در بخش‌ها مانده‌اند؛ چراکه ICU‌ها همگی پر هستند. بیماران بدحال می‌شوند و نیاز به دستگاه و تجهیزات دارند، دستگاه توسط سیستم تامین شده است؛ اما نیروی انسانی برای ایجاد ICU جدید وجود ندارد و پرستارانی که ICU را بچرخانند خیلی کم هستند و حتی با وجود اینکه با رقم‌های بیشتر هم پیشنهاد کار در این بخش را ارایه کردیم اما کسی نمی‌آید که بتوانیم ICU جدید ایجاد کنیم. ما در شرایط عادی هم پرستار ICU  کم داشتیم زیرا یک پرستار شاغل در ICU به اندازه یک پزشک عمومی باید مهارت و تبحر داشته باشد و باسواد باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران