شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تنش در تالاب هورالعظیم زیاد است و شرایط زیست آبزیان تالاب رو به نگرانی است و تنها راه‌حل جلوگیری از مرگ و میر گسترده ماهیان،

تنش در تالاب هورالعظیم زیاد است و شرایط زیست آبزیان تالاب رو به نگرانی است و تنها راه‌حل جلوگیری از مرگ و میر گسترده ماهیان، اختصاص حق‌آبه تالاب است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: مطالبه‌گر حق‌آبه تالاب هستیم و نیاز آبی تالاب باید توسط وزارت نیرو تامین شود. بر اساس ماده ۲ قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تعیین حق‌آبه تالاب و وزارت نیرو مکلف به تخصیص و تامین حق‌آبه تالاب است. محمدجواد اشرفی اظهار کرد: متاسفانه با توجه به وجود تالاب‌های بزرگ در مقیاس ملی و فراملی در سراسر کشور و خوزستان، حق‌آبه تالاب‌ها به اندازه نیاز آبی پرداخت نمی‌شود. چالشی که در روزهای اخیر در تالاب هورالعظیم خوزستان با آن روبرو هستیم صرفا به دلیل عدم تامین حق‌آبه تالاب بوده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به تعیین حق‌آبه تالاب هورالعظیم در سه سناریو، گفت: تعیین حق‌آبه تالاب‌ها انجام و سازمان آب و برق خوزستان این اعداد را تایید کرده است و به کارگروه شورای عالی آب کشور ارجاع داده شده است اما قطعا مقاومت‌هایی در بدنه کارشناسی یا مدیریتی وزارت نیرو در ارتباط با این میزان حق‌آبه وجود دارد. او گفت: در حال حاضر میزان آبگیری تالاب هورالعظیم ۶۸.۵ درصد است. مخزن شماره ۱ حدود ۴۸ درصد، مخزن شماره ۲ حدود ۸۳ درصد، مخزن شماره ۳ حدود ۸۰ درصد، مخزن شماره ۴ حدود ۶۵ و مخزن شماره ۵ حدود ۵۰ درصد آب دارد. اشرفی بیان کرد: صرفا آبگیری تالاب برای ما مهم نیست بلکه آبگیر بودن تالاب و کارکرد اکوسیستم تالاب مهم است در حالی که اکنون در بخش‌های قابل توجهی از تالاب که تحت عنوان نقاط آبگیر از آنها یاد می‌شود، عمق آب بسیار کم است و آبزیان نمی‌توانند در این نقاط زندگی کنند بنابراین زیست‌مندان تالاب به‌شدت در معرض تهدید و خطر هستند. از سوی دیگر در کارگروه سازگاری با کم‌آبی با سازمان آب و برق خوزستان توافق شد که از خردادماه تا پایان شهریورماه، ۲۵۹ میلیون مترمکعب حق‌آبه تالاب داده شود اما این اتفاق رخ نداده است زیرا میزان آبگیری تالاب در اردیبهشت‌ماه حدود ۷۵ درصد بود. او گفت: در حال حاضر نیز آبگیری ۶۸ درصدی تالاب به این معنی نیست که در ۶۸ درصد هورالعظیم، آبزیان و زیست‌مندان زندگی می‌کنند؛ این آب شاید تنها از منظر کنترل گرد و غبار مفید باشد. همچنین در کمتر از پنج روز، ۴ درصد از مساحت تالاب هورالعظیم را از دست دادیم یعنی در هفته گذشته حدود ۷۲.۵ درصد تالاب آب داشت اما در پایش جدید، مساحت دارای آب هورالعظیم ۶۸.۵ درصد بود که این اتفاق بد است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران