شماره امروز: ۵۴۷

| | |

صندوق حمایت از افراد دارای معلولیت و دفتر اشتغال سازمان بهزیستی هیچ‌کدام در قطع مستمری افراد دارای معلولیت و سایر مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی دخالتی ندارد.

صندوق حمایت از افراد دارای معلولیت و دفتر اشتغال سازمان بهزیستی هیچ‌کدام در قطع مستمری افراد دارای معلولیت و سایر مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی دخالتی ندارد. مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب گفت: دفتر مرکزی این صندوق راه‌اندازی شده است، البته راه‌اندازی این دفتر به معنای این نیست که سازمان کاری و اجرایی صندوق شروع به کار کرده است، اعتبار لازم برای این صندوق نیز در اساسنامه ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه در بودجه امسال ۲۴ میلیارد تومان برای آن اعتبار اختصاص یافت. در حال حاضر به صورت فوریتی بعد از افتتاح صندوق دیگر اقدامات نیز در حال انجام است. رضا دهقان تصریح کرد: یکی از این اقدامات ما در راستای اقدامات اجرایی صندوق، شناسایی بانک‌های عامل است تا حساب صندوق در آن بانک بررسی و ایجاد شود. همچنین باید گردش مالی صندوق در بانک شکل بگیرد. با توجه به اینکه افراد تحت پوشش این صندوق دارای معلولیت هستند باید در نظر بگیریم که شعب بانکی که برای دریافت وام معرفی می‌شوند از فضای فیزیکی و مناسب‌سازی شده برخوردار باشند. مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌های عامل مشخص شده است، گفت: گزینه‌هایی در این خصوص مطرح شده که باید با آنها نشست مشترک برگزار کرد و باید با آنها به توافق برسیم. منابعی که ما در بانک می‌گذاریم به عنوان سرمایه صندوق است و در قبال آن نیز بانکی برای افزایش سرمایه منابع مالی به ما کمک می‌کند. همچنین آیین نامه مالی معاملاتی صندوق و مکانیسم عملکرد مالی صندوق که بر اساس آن شکل می‌گیرد، باید در هیات امنای صندوق تصویب شود.

     اعطای هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وام 

دهقان تصریح کرد: تا زمانی که این آیین نامه تصویب نشود امکان پرداخت تسهیلات در قالب صندوق وجود ندارد اگرچه صندوق شکل گرفته، برنامه و بودجه حداقلی برای آن در نظر گرفته شده است، اما این ۲۴ میلیارد تومان در قبال جامعه هدف و نیازهایی که جامعه هدف ما دارد اصلاً اعتبار چندانی محسوب نمی‌شود. ما در سال گذشته از ۲۳۰۰ میلیارد تومان که در شبکه بانکی کشور و در ۱۶ بانک وجود داشت، هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام را در اختیار مددجویان قرار دادیم، البته بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ درصد این وام در اختیار مددجویان دارای معلولیت قرار گرفته است. یعنی از هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان یک سوم در اختیار مددجویان حوزه اجتماعی قرار گرفته است، همچنین حدود دو سوم آن یعنی ۶۰% این وام‌ها که حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود در اختیار افراد دارای معلولیت قرار گرفته است بنابراین ۲۴ میلیارد تومان اعتبار صندوق برای پرداخت وام به مددجویان اصلاً مبلغ قابل توجهی نیست البته ما باید برای مخارج جاری صندوق نیز اعتباری در نظر بگیریم.

       نمی‌توانیم فوراً تسهیلات پرداخت کنیم

او با بیان اینکه در حال حاضر ساختمان از بهزیستی گرفته شده اما تجهیزات آن باید از منابع صندوق خریداری شود چرا که صندوق یک نهاد مستقل از نظر اداری مالی است و باید برای خود هزینه کند، خاطرنشان کرد: به صرف اینکه یک ساختمان را گرفتیم و به عنوان دفتر مرکزی صندوق را مستقر کرده‌ایم تا ساز و کار اداری صندوق شکل بگیرد به این معنی نیست که می‌توانیم فورا تسهیلات را پرداخت کنیم.

      استفاده از ظرفیت اشتغال افراد  دارای معلولیت 

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا از افراد دارای معلولیت به عنوان عوامل اجرایی این صندوق استفاده می‌شود؟ گفت: همیشه این توقع و انتظار در جامعه هدف وجود دارد که همانطور که قانون تعیین کرده است افراد دارای معلولیت باید در ظرفیت‌های استخدامی و اشتغال در کشور به کار گرفته شوند و این انتظار، انتظار به جایی است و افراد دارای معلولیت نیز مانند افراد سالم حق و حقوقی دارند که یکی از این حق و حقوق اشتغال است و تردیدی در آن وجود ندارد در حال حاضر صندوق شکل گرفته است به عنوان یک موسسه جدید تاسیس شده است و طبعاً زمانی که بخواهد نیروی اجرایی به کار بگیرد حتماً از جامعه هدف که افراد دارای معلولیت هستند در قالب فرصتهایی که برای استخدام و اشتغال برای این افراد نیز وجود دارد، برای کار در صندوق استفاده خواهد کرد. دهقان تصریح کرد: آن چیزی که تاکنون مقرر شده و در حال انجام است عضویت دو نفر از نمایندگان جامعه معلولین کشور در هیات امنای صندوق است دو نفر از دوستانی که تجربه مرتبط با کارآفرینی داشته‌اند و همچنین نماینده شبکه انجمن‌های معلولین در کشور هستند در هیات امنا نیز عضو هستند، دکتر محمود نژاد و علی زارع نفر دوم رییس شعبه بانک تجارت است و تجربه بانکی داشته و تخصص در زمینه مالی بانکی دارد و در ترکیب هیات امنای صندوق حضور دارند، بنابراین جامعه معلولان نیز در هیات امنا سهیم هستند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران